Devlet Bütçesi Test

Devlet Bütçesi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Devlet Bütçesi Test çöz. Devlet Bütçesi Test online çöz

Devlet Bütçesi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Devlet Bütçesi Test çöz. Devlet Bütçesi Test online çöz

Devlet Bütçesi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Devlet Bütçesi Test çöz.Devlet Bütçesi Test Çöz

Devlet Bütçesi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Devlet Bütçesi Test çöz. Devlet Bütçesi Test online çöz

Online Devlet Bütçesi Test Soruları çöz

Soru 1


Ülkemizde bütçenin hazırlanmasından asli olarak aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Soru 2


Bütçe hazırlanma ve onaylanma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Konrol Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Orta vadeli program aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

Soru 5


Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına TBMM görüşmelerinde dikkate alınmak üzere aşağıdaki belgelerden hangisi eklenmez?

Soru 6


Ülkemizde uygulanmakta olan hesap kapatma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre bütçenin TBMM Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda görüşülmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Ülkemizde uygulanmakta olan bütçe gelirleri tahmin usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bütçe kanunun ilk üç maddesinde sırasıyla aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde bütçe kanun tasarısının TBMM Genel Kurulunda ve Bütçe Komisyonunda görüşülme süreleri sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Bütçeleme ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Gelir bütçesinin hazırlanmasında eski yılların rakamlarından yararlanmakla beraber ülkenin içinde bulunduğu mali ve ekonomik koşulların da dikkate alındığı usul aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Zorunlu nedenlerle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun süresinde yürürlüğe konulmaması halinde çıkarılan geçici bütçenin uygulamada kalma süresi en fazla kaç aydır?

Soru 14


Merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak T.C. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan kamu yatırım programı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanır?

Soru 15


Bütçe ile ilgili rakamları, gelir ve giderlerin tahakkukunu, tahsilatını bütçe tertibine göre veren muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


I. Sayıştay

II. TBMM

III. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

5018 sayılı Yasa'ya göre meclis denetimine tabi olmalarından dolayı yukarıdakilerden hangileri bütçe tekliflerini eylül ayı sonuna kadar TBMM'ye sunmak zorundadır?

Paylaş

Etiketler: