Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV - çöz

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV soruları cevapları
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IVSoru 1


I. Taşınır malları hakkında,

II. Borçaları hakkında,

III. Velayeti altında çocukları hakkında

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri devlet memurlarının "Mal Bildirimi'nde yer alması gereklidir?

Soru 2


657 Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Soru 3


I. Diyetisyen,

II. Çevre sağlığı Teknisyeni,

III. Eczacı

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarda verilenlerden hangisi/hangileri "Sağlık Hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" içerisinde yer alır?

Soru 4


Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını kazanan bir "Milli Eğitim Bakanlığı" personeline verilecek kademe/derece aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


657 Devlet Memurları Kanununa göre; üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) yüzde kaçı kadar ödül verilebilir?

Soru 6


657 Devlet Memurları Kanununa göre; aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, en geç kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

Soru 7


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Mazeret izinleri" hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Sivas ilinin", herhangi bir ilçesinde görevli memurların, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıda verilenlerden hangisi tarafından tesbit olunur?

Soru 9


Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl ............ kademe ilerlemesi ve her iki yıl ..... derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelirse ifade doğru olur?

Soru 10


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Kademe ve kademe ilerlemesi" ne ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ismail turgut
Doğru: 10
100 Puan
Serrra
Doğru: 10
100 Puan
sawasware
Doğru: 10
100 Puan
AHTUNİ,
Doğru: 10
100 Puan
tolga06
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri