Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV - çöz

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV soruları cevapları
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV


Soru 1


I. Taşınır malları hakkında,

II. Borçaları hakkında,

III. Velayeti altında çocukları hakkında

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri devlet memurlarının "Mal Bildirimi'nde yer alması gereklidir?

Soru 2


657 Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Soru 3


I. Diyetisyen,

II. Çevre sağlığı Teknisyeni,

III. Eczacı

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarda verilenlerden hangisi/hangileri "Sağlık Hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" içerisinde yer alır?

Soru 4


Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını kazanan bir "Milli Eğitim Bakanlığı" personeline verilecek kademe/derece aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


657 Devlet Memurları Kanununa göre; üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) yüzde kaçı kadar ödül verilebilir?

Soru 6


657 Devlet Memurları Kanununa göre; aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, en geç kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

Soru 7


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Mazeret izinleri" hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Sivas ilinin", herhangi bir ilçesinde görevli memurların, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıda verilenlerden hangisi tarafından tesbit olunur?

Soru 9


Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl ............ kademe ilerlemesi ve her iki yıl ..... derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelirse ifade doğru olur?

Soru 10


657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Kademe ve kademe ilerlemesi" ne ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?


Testin Enleri

sawasware
Doğru: 10
100 Puan
AHTUNİ,
Doğru: 10
100 Puan
tolga06
Doğru: 10
100 Puan
aysun izci
Doğru: 10
100 Puan
Mahmut bilici
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri