657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1 Soruları çöz

Soru 1


Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili giz­li bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar bile aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklayamazlar?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 4


Kamu kurum ve kuruluşları, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personel sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar?

Soru 5


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?

Soru 6


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 7


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet Memuru amirinden aldığı emri; Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 8


“Kamu Kurum ve Kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla ................... belirleyebilir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri uygulandıktan 5 yıl sonra özlük dosyasından silinebilir?

Soru 10


Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Paylaş

Etiketler: