657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10 Soruları çöz

Soru 1


657 devlet memurları kanunu’na göre kurumlar, eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dâhil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini kaçıncı dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler?

Soru 2


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir? (2019 değişilikliği)

Soru 3


657 devlet memurları kanunu’na göre MAZERET İZNİ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ verilenlere, illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir?

Soru 5


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdaki fiillerden hangisi "KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI" disiplin cezasını gerektirir?

Soru 6


I. Memurluktan çıkarılması

II. Memurluktan çekilmesi

III. Yaş haddi ile emekliye ayrılması

657 sayılı devlet memurları kanunu’na yukarıda verilenlerden hangisi "Memurluğun sona ermesi" durumlarındandır?

Soru 7


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Devlet Memurlarından T. C. Emekli Sandığına tabi hizmeti ...... ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Paylaş

Etiketler: