DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II

DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II

DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II - çöz

DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II soruları cevapları
DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II

DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi IISoru 1


(I) Bu ilk yapıtında, yazarın daha önce dergilerde yayımlanan öyküleri bulunuyor. (II) İkinci yapıtı 1998’de Y. Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde “dikkate değer" görülüyor. (III) Yazar, öykülerinde günlük yaşamın ve sokağın sesini, görüntüsünü başarıyla kurguluyor. (IV) Akıcı ve duru diliyle de dikkat çekiyor. (V) Günlük sorunları ve insanların iç dünyasında olup bitenleri, çoğu kez canlı diyaloglarla yansıtıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde, söz konusu sanatçı ve yapıtıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” belirtilmemiştir?

Soru 3


(I) Yazıya göre, sözün etki alanı çok geniş olmasa da, etkileme gücü yazıdan çok daha fazladır. (II) Çünkü sözün bir ruhu vardır, sözle anlatılmak istenene, konuşanın bakışından duruşuna kadar pek çok öge eşlik eder; oysa yazının sıradan bir nesneye dönüşme tehlikesi vardır. (III) Konuşma havası içinde yazmak, sözün ruhunu yazıya aktarmak gerçekten ciddi bir konudur. (IV) Çünkü yazının özelliği, konuşmadan çok farklıdır. (V) Şöyle ki: Sözün içten geldiği gibi söylenmesine karşılık yazıda bir denetim, ağırbaşlılık ve ciddiyet söz konusudur. (VI) Bu dengeyi sağlayamamış çoğu yazar, ötekilere göre soğuk bulunarak okunmamaya mahkûm edilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Soru 4


(I) Kalp-damar hastalıkları, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 49’unu oluşturuyor. (II) Bu hastalıklar, Avrupa’daki ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. (III) 65 yaşın üstündeki üç kişiden birinin ölümü bu hastalığa bağlanıyor. (IV) 2020 yılında da kalp-damar hastalıklarının bu durumunu sürdüreceği düşünülüyor. (V) Sağlık harcamalarında da en önemli payı bu hastalıklar alıyor. (VI) Türkiye’de her yıl, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle kriz geçiren 300 bin kişiden 150-200 bininin öldüğü sanılıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “tahmin” söz konusudur?

Soru 5


(I) Termoslarda, aralarında boşluk bulunan, iç içe geçmiş iki kap vardır. (II) Dıştaki metal bir kap, içteki ise genellikle bir cam şişedir. (III) İkisinin arasındaki hava boşaltılmıştır. (IV) Boşaltılmış bir ortamda hava molekülleri bulunmadığından ısı iletilmez. (V) Maddenin başlangıçtaki ısısı korunur. (VI) Böylece termosa konan sıvı, sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk kalır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “neden” belirtilmiştir?

Soru 6


(I) Geçen ay gösterime giren bu film, insanı ve insan ilişkilerini ele alıyor. (II) Ben, insanı anlatan, duygu yüklü, heyecan veren, insanı yeni ve farklı dünyalarla karşılaştıran böylesi filmleri seviyorum. (III) Bu tür filmlerde iyi bir gözlem sonunda saptanan insanla ilgili gerçeklere ağırlık verilir. (IV) Ama bu gözlem, hiçbir zaman bir psikoloji dersi gibi bilimsel ve nesnel olmamalıdır. (V) Eğer böyle olursa o film bir sanat yapıtı değil bilimsel araştırma olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?

Soru 7


(I) Mitolojik öykülerde geçen bazı sebze ve meyvelere, ötekilere göre her zaman daha çok değer verilmiş. (II) Eskiden bahar aylarının başında, günümüzdeyse şubat ayında tezgâhları süsleyen enginar bunlardan biri. (III) Aslında bir diken olan enginar, olgunlaşma sürecini tamamlayınca devetabanı dikenini anımsatan bir bitkiye dönüşür. (IV) Bu yüzden uzmanlar, enginarın mı dikenden yoksa dikenin mi enginardan türediği konusunda tartışmışlardır. (V) Tartışmasız olansa enginarın bir Akdeniz bitkisi olduğudur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


(I) Dünyada 10.000 dolayında kuş türü var. (II) Bunların 6.600’den fazlası hızla azalmakta. (III) 1000’e yakın kuş türü ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. (IV) Dünyadaki kuş türlerinden 513’ü yalnızca Türkiye’de yaşıyor. (V) Bunlardan da 30’a yakınının soyu tükenmekte.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “kesinlik” vardır?

Soru 9


(I) Çok güzel bir iklime, doğaya ve 2250 yıllık bir geçmişe sahip İzmit’in tercihi tarım ya da turizm değil sanayi oldu. (II) Doğanın korunmasına yönelik önlemler alınmadan gelişen sanayi, zaman içinde kentin ve çevresinin pek çok güzelliğini alıp götürdü. (III) Bu yüzden bataklığa dönüşmüş olan İzmit Körfezi, son yıllardaki altyapı çalışmalarıyla ve kurulan dev arıtma sistemleriyle kurtarılmaya çalışılıyor. (IV) Bu kent, günümüzde kişi başına düşen geliriyle Türkiye birincisi. (V) 1960’lı yılların İzmit’ini tanıyanlara, bu sıralamada birinci olmak bile ne yazık ki mutluluk vermiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusu değildir?

Soru 10


(I) Besteciliğiyle bilinen Itrî aynı zamanda hattattır. (II) Edebiyat ve hat öğretmeni Siyahî Ahmet Efendi adıyla da tanınmıştır. (III) Onun yazı örneklerini, Hâfız Post’un güfte derlemesine eklediği güftelerde görmek olasıdır. (IV) Itrînin neyzen olduğu da söylenir. (V) Saz eserlerinin bestecisi olması, kendisinin de bir saz çaldığını göstermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır?

Paylaş

DGS Türkçe Cümlede Anlam Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

omertopcu82
Doğru: 10
100 Puan
hilaler50
Doğru: 10
100 Puan
cansu çelik
Doğru: 10
100 Puan
b.bulut
Doğru: 10
100 Puan
ceren
Doğru: 10
100 Puan