DGS Türkçe Paragraf Karma Test

DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz. DGS Türkçe Testleri kategorisi DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz.DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz. DGS Türkçe Testleri kategorisi DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz. DGS Türkçe Paragraf Karma Test online çöz

DGS Türkçe Paragraf Karma Test Çöz

DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz. DGS Türkçe Testleri kategorisi DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz. DGS Türkçe Paragraf Karma Test çöz

Online DGS Türkçe Paragraf Karma Test Soruları çöz

Soru 1


1. - 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İnsansız roman düşünülemez ancak kimi romanlarda insan öğesiyle hayvanların da romana girdiği görülmektedir. Örneğin, Harman Melville'in ünlü Moby Dick romanı ilk bakışta bir beyaz balinanın serüveni gibi gözükür bize. Cengiz Aytmatov'un Kopar Zincirlerini Gül sarı adlı romanında da bir Kırgız atı romanın odak noktasıdır. insanın insanla, insanın doğayla ve toplumsal çevresiyle savaşımını anlatmaya yarayan beyaz balina "Moby Dick" ya da Kırgız atı gibi simgeler, romanlara konu olur. Moby Dick, birçok eleştirmene göre doğanın ilkel güçlerini insan soyunun bilinçaltı derinliklerindeki gücünü, alınyazısını simgelemektedir.

Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3


3. - 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Yazım kılavuzları doğru konuşmayı değil, doğru yazmayı öğretmek için hazırlanır. (Il) O yüzden saptanan yazım kuralları değiştirilmemeli, bu konuda kararlı olunmalıdır. (lll) Kurallar herkesin benimseyebileceği şekilde düzenlenmelidir. (IV) Pek çok ülkenin değişiklik gerektirmeyen yazım kılavuzları vardır. (V) Böylece, yerleşmiş kalıplar, dilde her açıdan uyumu sağlamaktadır. (VI) Oysa bizim ülkemizde kılavuzlar sürekli değişmekte birbirinden farklı kılavuzlar ortada dolaşmaktadır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?

Soru 4


Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde önerilere yer verilmiştir?

Soru 5


Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde standart hale getirilmiş yazım kılavuzlarının yararlarından söz edilmiştir?

Soru 6


6. - 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bu romancı, çıkış noktası olarak doğrudan bireyleri almıyor. ----. Ama ele aldığı sorunları, yaşayan bireylerin sorunları haline de dönüştüremiyor. Böyle bir dönüşüm gerçekleştirilmeyince de romanın şematik olması önlenemiyor; çünkü bir romanda, bir dönemin tanıklığını belgelemek, ancak bireyler anlatılarak gerçekleştirilebilir. Aksi halde, kişiler birer kukla olmaktan öteye gidemez.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 8


8. - 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Kendimle ilgili bir saptama yaptığımda dürüst bir eleştirmen olduğumu düşünüyorum. (II) Gerçekten de beni yazarın, şairin edebiyatının kalitesi ilgilendirir. (III) Ne övdüm ne karaladım. (IV) Ayrıca edebiyatta çeşitlilik, benim edebi anlayışımı belirleyen öğelerden biri. (V) Çünkü böyle bir kötü edebiyat, dünya görüşüme zarar verir. (VI) Unutmayalım ki benim kuşağımdan olan yazarlarla, duygusal ve edebi bağlarım vardır. (Vll) Kendi dünya görüşümün uzantısında bir edebiyatın örneklerini, bellek antolojimde tutarım ama bunlar yazılarımı etkilemez.

Bu sözleri söyleyen eleştirmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin nedenidir?

Soru 10


Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde, sözü edilen eleştirmen edebiyata olan yaklaşımını şekillendiren unsurlara değinmiştir?

Paylaş

Etiketler: