Dış Kuvvetler Test II

Dış Kuvvetler Test II

Dış Kuvvetler Test II - çöz

Dış Kuvvetler Test II soruları cevapları

Dış Kuvvetler Test II


Soru 1


Kaynağını Türkiye'den alan aşağıdaki akarsulardan hangisinin denize döküldüğü ülke yanlış verilmiştir?

Soru 2


Türkiye'deki akarsulara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi üzerinde iklimin etkisi en azdır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi akarsuyun akımını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 4


Aşağıdaki akarsulardan hangisi kapalı havza özelliği gösterir?

Soru 5


Türkiye akarsularıyla ilgili, aşağıda verilen özelliklerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

Soru 6


Yılda birden fazla kabarma ve çekilme devresi bulunan akarsular karma rejimli akarsulardır.

Akarsuların karma rejimli olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

Soru 7


Kış mevsiminde Ege ve Akdeniz bölgelerindeki akarsuların akımları yükselirken Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki akarsuların akımının azalması,

I. Yağışın mevsimlere dağılımı

II. Kış yağışlarının yağmur ya da kar şeklinde olması

III. Yağışların cephe ya da konveksiyonel şeklinde oluşması

özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

Soru 8


Fay hatlarındaki çatlaklardan yeryüzüne çıkan suların oluşturduğu kaynaklara fay kaynağı denir.

Aşağıdakilerden hangisi, fay kaynaklarının özelliklerinden biridir?

Soru 9


Çanaklaşmış arazilerde iki geçirimsiz tabaka arasında kalan yer altı suyunun, sondajla yeryüzüne çıkarıldığı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Tektonik göl

II. Krater gölü

III. Kıyı set gölü

IV. Lav set gölü

V. Sirk gölü

Yukarıda verilen göllerden hangilerinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmamıstır?

Soru 11


Türkiye'de sıcak su kaynaklarının yaygın olarak bulunmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 12


Kıyıların şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 13


Bir akarsuyun aşındırma faaliyetleri üzerinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Soru 14


Lapya, dolin, uvala, polye, mağara gibi karstik oluşumların benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Dış Kuvvetler Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

piraye ay
Doğru: 14
100 Puan
esl dnzhn
Doğru: 12
85.7 Puan
ersan10
Doğru: 11
78.5 Puan
cem kara
Doğru: 10
71.4 Puan
mahur
Doğru: 10
71.4 Puan