DNA ve Genetik Kod Test II

DNA ve Genetik Kod Test II

DNA ve Genetik Kod Test II - çöz

DNA ve Genetik Kod Test II soruları cevapları

DNA ve Genetik Kod Test II


Soru 1


Aşağıdaki şekilde bir nükleotitte bulunan moleküller numaralandırılarak gösterilmiştir.

DNA ve Genetik Kod Test

Buna göre, numaralandırılmış moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıda DNA modeli verilmiş ve DNA'daki bazı yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.

DNA ve Genetik Kod Test

Buna göre; 1, 2 ve 3 ile gösterilen yapılar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 3


Kalıtsal bilgi ile ilgili birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir.

1. Organik baz

2. ?

3. Gen

4. ?

Buna göre, 2 ve 4 numaralı yerlere sırasıyla hangi seçenekte verilenler gelirse sıralama doğru yapılmış olur?

Soru 4


Hücre bölünmesi sırasında kalıtsal bilginin yeni hücrelere aktarılması, DNA'nın hangi özelliği sayesinde gerçekleşir?

Soru 5


DNA molekülünün özellikleriyle ilgili olarak;

I. Yapısında dört çeşit nükleotit bulunur.

II. İki nükleotit zincirinin sarmal bir yapı oluşturmasıyla meydana gelir.

III. Gen adı verilen kalıtım birimlerini taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 6


Gerçekleşen olay; 

1. DNA'nın iki ipliği birbirinden ayrılır.

2. Birbirinin aynısı olan iki yeni DNA molekülü oluşur.

3. Ayrılan ipliklerin karşıları uygun nükleotitler ile tamamlanır.

Yukarıdaki tabloda, DNA molekülünün kendisini eşlemesi sırasında meydana gelen olaylar verilmiştir.

Buna göre, seçeneklerden hangisinde sıralama doğru şekilde verilmiştir?

Soru 7


DNA’nın özellikleri ve kendini eşlemesi ile ilgili,

I. Karşılıklı ipliklerde adenin ile timin, guanin ile sitozin eşleşir.

II. DNA eşlenmesi, hücre bölünmesinden önce gerçekleşir.

III. Bütün canlıların DNA’sındaki nükleotitlerin sayısı ve dizilişleri aynıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 8


DNA molekülü ile ilgili;

I. Hücrelerin yönetici molekülüdür.

II. Yapısında organik bazlar, şeker ve fosfat bulunur.

III.Temel yapı birimi, nükleotitlerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 9


I. Olumsuz koşullara karşı dayanıklı bitki üretimi

II. Daha hızlı ve az maaliyetle aşı ve hormon üretimi

III. Bitkilerde nitelikli tohum ve fide üretimi

IV. Gübre ve tarım ilacı kullanımını azaltacak yöntemler geliştirilmesi

Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri biyoteknolojik çalışmalar içerisinde yer alır?

Soru 10


Gen kavramı ile ilgili;

I. DNA’nın yapısında bulunur.

II. Kalıtsal özellikler genler tarafından belirlenir.

III. Genler nükleotitlerden oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 11


I. DNA eşleneceğinde iki zincir yavaş yavaş birbirinden ayrılmaya başlar.

II. DNA eşlenmesi sırasında hücredeki nükleotitler kullanılarak yeni zincir oluşturulur.

III. Eşlenme tamamlandığında birbiriyle farklı özellikte olan iki DNA oluşur.

DNA’nın kendini eşlemesi ile ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Paylaş

DNA ve Genetik Kod Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kerem sarıd
Doğru: 11
100 Puan
mithat mert
Doğru: 11
100 Puan
gülse cansu
Doğru: 11
100 Puan
yavuz selim
Doğru: 11
100 Puan
mehmet göze
Doğru: 11
100 Puan