DNA ve Genetik Kod Test III

DNA ve Genetik Kod Test III

DNA ve Genetik Kod Test III - çöz

DNA ve Genetik Kod Test III soruları cevapları

DNA ve Genetik Kod Test III


Soru 1


Düz saçlı anne ile düz saçlı babanın çocuklarından biri aşağıdakilerden hangi özellikte olamaz? (insanlarda kıvırcık saç düz saça baskındır.)

Soru 2


Bezelyeler de sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3


Fosfat sayısı bilinen DNA zincirinde

I. Şeker sayısı

II. Toplam nükleotit sayısı

III. Timin bazı sayısı

verilenlerden hangisi bulunabilir?

Soru 4


Nilüfer bitkisi yaprakları geniş ve ince yapılı bir gövdeye sahiptir. yapraklarının geniş olması su yüzeyinde kalarak hayatının kolaylıkla sürdürmesine olanak sağlarken bir yandan da üzerinde küçük canlılar için dinlenme alanları oluşturur.

Yukarıda anlatılan olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Evlerindeki saksıda çuha çiçeği yetiştiren Ece çiçeğin düşük sıcaklıklarda kırmızı, yüksek sıcaklıklarda beyaz çiçek açtığını görmüştür.

Bu olaya benzer bir durum aşağıdakilerden hangisinde görülür ?

Soru 6


İnsanlarda bazı durumlarda ebeveynlerinde görülmeyen özellikler yavru bireylerde görülebilir.

Melez döl kahverengi gözlü bir anne ve babanın yeşil gözlü çocuklarının olma olasılığı yüzde kaçtır? ( K: Kahverengi göz geni , k: yeşil göz geni)

Soru 7


Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinde genotip çeşitlilik en fazladır?

Soru 8


Aşağıda verilen genetik yapı ile ilgili,

DNA ve Genetik Kod Test

I. Guanin nükleotidi olarak adlandırılır.

II. Yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.

III. Bu nükleotidin karşısına daima adenin nükleotidi gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 9


I. Hastalıklar

II. Beslenme ilişkileri

III. İklim şartları

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal seçilime neden olan faktörlerdendir?

Soru 10


Şiddetli rüzgârların olduğu adalarda yaşayan bazı sinek türleri, geçirdikleri mutasyonlar sayesinde sağ kalma yeteneği geliştirmişlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak,

I. Mutasyonlar faydalı olabilir.

II. Mutasyonlar modifikasyonlara neden olabilir.

III. Mutasyonlar adaptasyonlara neden olabilir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 11


1800’lü yılların ortasına kadar İngiltere’de yaşayan güve kelebeklerinin çoğu açık renkliydi. Ağaç gövdeleri de likenlerle kaplı olduğundan açık renkliydi. Böyle bir ortamda beyaz güve kelebeklerinin kuşlar tarafından fark edilip av olması kahverengi güve kelebeklerine göre daha zor olduğundan, beyaz güve kelebeklerinin sayısı kahverengi güve kelebeklerinden daha fazlaydı. Sanayi Devrimi ile birlikte likenler ortadan kalktı, ağaç gövdeleri ise kurumla kaplandı ve renkleri koyulaştı. 1890’lı yıllara gelindiğinde bu yöredeki beyaz güve kelebeklerinin yok denecek kadar azaldığı, kahverengi güve kelebeklerinin sayısının ise hızla arttığı fark edildi.

DNA ve Genetik Kod Test

Paragrafta anlatılan durum aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisine örnektir?

Paylaş

DNA ve Genetik Kod Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yasin polat
Doğru: 11
100 Puan
yavuz selim
Doğru: 11
100 Puan
serkanh
Doğru: 11
100 Puan
mehmet göze
Doğru: 10
90.9 Puan
berk aydın
Doğru: 8
72.7 Puan