DNA ve Genetik Kod Test IV

DNA ve Genetik Kod Test IV

DNA ve Genetik Kod Test IV - çöz

DNA ve Genetik Kod Test IV soruları cevapları

DNA ve Genetik Kod Test IV


Soru 1


I. Kalıtsal değildir.

II. Genlerin yapısını etkilemektedir.

III. Üreme hücrelerinde gerçekleşirse sonraki kuşaklara aktarılabilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri modifikasyon için doğrudur?

Soru 2


Buna göre, verilen olay aşağıdaki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarından hangisine örnektir?

DNA ve Genetik Kod Test

Soru 3


Zeynep’in sorusuna arkadaşlarından hangisi doğru cevap vermiştir?

DNA ve Genetik Kod Test

Soru 4


Sürekli ve düzensiz antibiyotik kullanımı bakterilerin mutasyon geçirerek bir süre sonra antibiyotiğe karşı direnç kazanmalarına neden olur. Antibiyotiğe karşı direnç kazanmayan bakteriler antibiyotikli ortamda yaşayamazken, bu mutasyonu geçiren bakteriler yaşamına devam eder. Ancak mutasyona uğrayan bakteriler antibiyotiksiz ortamda mutasyona uğramayan bakterilere göre daha yavaş ve zor çoğalır. Dolayısıyla, bu mutasyon antibiyotiksiz ortamda bakterinin üremesi ve çoğalması için zararlı bir mutasyon olsa da antibiyotikli ortama giren aynı bakteri için faydalı bir durumdur.

Verilen metinden yararlanılarak aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilebilir?

Soru 5


Yassı balıkların atalarında, gözler her iki tarafta simetrik olarak bulunurdu. Deniz tabanında yaşayan yassı balıkların gözleri zaman içinde tek tarafa kaydı. Bu durum, yassı balıkların avlarını ya da avcılarını daha kolay fark etmelerini sağlayarak yaşama şanslarını arttırdı.

Verilen durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik göstermez?

Soru 6


Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına bakılarak herhangi bir özelliğin kalıtsal olup olmadığı belirlenebilir?

Soru 7


Aşağıda verilen genetik yapılar büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa baştan 3. sırada hangi yapı yer alır?

Soru 8


Mendel, melez uzun gövdeli bir bezelye bitkisi ile kısa gövdeli bir bezelye bitkisini çaprazlayarak bir miktar uzun gövdeli bezelyenin yanı sıra 300 tane de kısa gövdeli bezelye bitkisi elde etmiştir.

Buna göre Mendel’in yaptığı çalışmada oluşan uzun gövdeli bezelye bitkisinin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Bezelyelerde uzun gövde geni (U), kısa gövde genine (u) baskındır.)

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Avusturyalı bilim insanı Gregor Mendel’in kalıtım ile ilgili yaptığı çalışmalarda bezelyeleri kullanmasının sebeplerinden birisi değildir?

Soru 10


Bazı karakterlerin fenotipte görülmesi genin çevre şartlarından etkilenip etkilenmemesine bağlıdır.

Buna göre, verilen açıklamaya aşağıdaki durumlardan hangisi örnek verilebilir?

Soru 11


Yeryüzü, birbirinden farklı çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapar. Farklı türlerin bireyleri birbirinden farklıdır. Ancak, aynı türden bireyler arasında da bazı farklılıklar gözlenir. Bir tür içinde belirli özellikler açısından görülen farklılıklar varyasyon olarak adlandırılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi varyasyona örnek olarak verilemez?

Paylaş

DNA ve Genetik Kod Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ekin tilki
Doğru: 11
100 Puan
harezmi
Doğru: 11
100 Puan
sıla ulaş
Doğru: 11
100 Puan
max
Doğru: 11
100 Puan
zeynep su t
Doğru: 11
100 Puan