Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Türkiye'nin en doğusunda yer alır. Yukarı Murat-Van, Hakkari, Erzurum-Kars ve Yukarı Fırat olmak üzere dört bölüme ayrılır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Güneydoğu Anadolu, batısında iç Anadolu ve Akdeniz yer alır. • Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından birinci sırada yer alan bölgesidir. • Türkiye'nin yükselti bakımı
Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri hakkında değerlendirme yaptık. Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Türkiye'nin en doğusunda yer alır. Yukarı Murat-Van, Hakkari, Erzurum-Kars ve Yukarı Fırat olmak üzere dört bölüme ayrılır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Güneydoğu Anadolu, batısında iç Anadolu ve Akdeniz
yer alır.
• Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından birinci sırada yer alan bölgesidir.
• Türkiye'nin yükselti bakımından birinci sırada yer alan bölgesidir.
• Karasallık şiddetinin en fazla olduğu bölgedir.
• Yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu bölgedir.
• Türkiye'nin en soğuk yerleri Erzurum-Kars bölümüdür.
• Erzurum-Kars bölümünde yaz yağışları fazladır.
• Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında yaz yağışları ile gelişen gür otlaklar (alpin çayırlar) büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
• Nüfus miktarı ve aritmetik nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.
• Engebenin fazla olmasından dolayı tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
• Tarım alanları dardır.
• Türkiye'de yerleşme ve bitki üst sınırının en yüksek olduğu bölgedir.
• Volkanların çeşidinin en fazla olduğu bölgedir.
• Volkanik set göllerinin en fazla olduğu bölgedir.
• Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir.
• Şeker pancarı, buğday, arpa, üzüm önemli tarım ürünleridir.
• Kayısı üretiminde (Malatya) birinci sıradadır.
• Iğdır Ovası'nda mikroklima özelliğine bağlı olarak pamuk yetişebilir.
• Hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgedir.
• Büyükbaş mera hayvancılığı yaygındır. Hayvansal ürünleri işleyen sanayi Erzurum-Kars çevresindedir.
• Bölgenin ilkbahar yağışı alan alçak düzlüklerinde koyun ve kıl keçisi yetiştirilir.
• Maden çeşidi ve rezervi bakımından birinci sırada yer olan Yukarı Fırat bu bölgededir.
• Endüstrileşmenin en az olduğu bölgedir.
• Kış turizmi potansiyelinin en fazla olduğu bölgedir.
• Çığ riskinin en fazla olduğu bölgedir.

doğu anadolu bölgesi özellikleri, doğu anadolu bölgesi kpss, doğu anadolu bölgesi özet

Doğu Anadolu Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

Erzurum Kars Bölümü

• Türkiye'nin ve Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır.
• Ortalama yükseltisi fazladır.
• Erzurum, Kars, Ardahan (Yazılı kaya) Platoları yer alır.
• Volkanik araziler geniş alan kaplar.
• Yazları yağışlı karasal iklim özellikleri görülür.
• Bitki örtüsü çayırlardan oluşur.
• Büyükbaş hayvancılık yapılır.
• Çok verimli çernozyum toprakları olmasına rağmen iklim koşulları iyi olmadığı için tarım yapılan alanlar sınırlıdır.
• Soğuğa dayanıklı tahıllar yetiştirilir.
• En büyük kenti Erzurum'dur.
• Hayvancılığa bağlı et ve süt ürünlerine dayalı sanayi kolları gelişmiştir.
• Erzurum Oltu'dan çıkarılan oltu taşı süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan değerli bir taştır.
• Ekonomisi genel olarak hayvancılık ve ticarete dayanır.
• Göç verir, nüfus yoğunluğu fazla değildir.


Yukarı Fırat Bölümü

• Doğu Anadolu'nun batısında yer alır.
• Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan diğer bölümlere göre ortalama yükseltisi daha azdır. Bu nedenle iklim koşulları daha elverişlidir.
• Diğer bölümlere göre daha fazla nüfuslanmıştır.
• Bölgenin en gelişmiş bölümüdür.
• Malatya ve Elazığ önemli illeridir.
• Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il Tunceli buradadır.
• Maden çeşitliliği bakımından zengindir.
• Demir, bakır, çinko, kurşun madenleri çıkarılır.
• Maden ve madene dayalı sanayi tesisleri yer alır. Elazığ'da bakır işleme tesisleri bulunur.
• Türkiye'de en fazla kayısı üretilen il Malatya bu bölümdedir.
• Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

Yukarı Murat-Van Bölümü

• Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alır.
• Bölüm dağlık ve ortalama yükseltisi fazladır.
• Bölümde dağlar oldukça geniş yer kaplar.
• Ayrıca volkanik araziler ve volkan konileri yer alır. Bunlar: Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağlarıdır.
• Yıllık sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu, kışların en uzun geçtiği karasal iklim özellikleri bölümde hakimdir.
• Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölümde yer alır. Kapalı bir havza özelliği taşıyan bu gölün suları sodalıdır ve balıkçılık gelişmemiştir.
• Haçlı, Nazik, Balık ve Erçek gibi volkanik-set gölleri yer alır.
• Bölümde tarımsal faaliyet gelişmemiştir ve daha çok buğday, arpa, şekerpancarı üretimi ile küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
• Nüfus yoğunluğu bakımından oldukça seyrektir ve göç vermektedir.
• En büyük kenti Van'dır. Van önemli bir ticaret ve turizm kentidir.


Hakkari Bölümü

• Doğu Anadolu Bölgesi'ni güneydoğu kesiminde yer alır. Buzul ve Cilo Dağları bu bölümde bulunmaktadır .
• Yer şekilleri oldukça engebelidir ve bu sebeple ulaşım ağı gelişmemiştir.
• Tarım alanları sınırlıdır. iklim tarıma elverişli değildir.
• Kışlar uzun ve soğuk geçmektedir.
• Demir yolu ulaşımı bulunmaz.
• En büyük ovası Yüksekova'dır.
• Bölümde yağış miktarı fazla, bitki örtüsü çeşitlidir. Bu nedenle arıcılık gelişmiştir.
• Sanayi gelişmediği için nüfusunun neredeyse tamamı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
• Türkiye'nin nüfus bakımından en seyrek nüfuslu yeridir. Böyle olmasında ise arazinin engebeli olması, iklimin sert tarım alanlarının sınırlı olması, sanayinin gelişmemiş olması etkili olmuştur.Ortalama 5.0 (1 Oy)

Yorum Yaz

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri