YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II

YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II

YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II - çöz

YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II soruları cevapları
YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II

YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test IISoru 1


Gözde bulunan;

I. Reseptörler

ll. Sinirler

lll. Renk pigmentleri

şeklindeki yapılardan hangileri, görme olayında doğrudan etkili olup, bunlar olmadığı zaman görme hiç sağlanamaz?

Soru 2


İnsanın derisinde bulunan, serbest sinir uçlarının en önemli görevi aşağıda verilenlerden hangisidir?

Soru 3


İnsanın kulağında bulunan, korti organlarıyla ilgili olarak;

I. Salyangaz içerisinde bulunan, kohlear kanalda yer alırlar.

ll. Ses titreşimlerini işitme sinirlerine aktararak, beyne iletilmesini sağlarlar.

lll. Doğrudan, orta kulakta bulunan kemiklerle bağlantılıdırlar.

şeklindeki açıklamaların hangileri doğrudur?

Soru 4


İnsan kulağında bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi, işitme olayıyla doğrudan ilgilidir?

Soru 5


Koku ve tat reseptörleri için;

I. Aynı uyaranla uzun süreli uyarılma sonucunda yorulma

ll. Kimyasal uyartıları algılama

lll. Eşik değerinin üstünde olan uyartıları algılama

şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır?

Soru 6


İnsan kulağında bulunan, çeşitli kısımların görevleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Gündüzleri parlak ışıkta görmeyi, cisimlerin renk ve boyut gibi özelliklerini algılamamızı sağlayan duyu cisimcikleri, gözümüzün hangi bölümünde bulunur?

Soru 8


İnsanda ve diğer memelilerde bulunan vücut örtüsü (deri), duyu organı olmanın yanında başka bazı görevler de üstlenmiştir.

Buna göre, derimiz;

I. Gerektiğinde ısı almak, gerektiğinde ise fazla ısıyı terleme yaparak atmak

ll. Solunum gazları olan oksijen ve karbon dioksitin değiştirilmesini sağlamak

lll. Isı, basınç ve dokunma duyularını alarak sinirlere aktarmak

IV. Bazı yağlı ve asitli maddeleri vücut dısına salgılamak

şeklindeki görevlerden hangilerini gerçekleştirirken, ATP enerjisi de harcar?

Soru 9


Farklı insanlarda gözlenen,

I. Göz yuvarlağı, optik eksen doğrultusunda uzamıştır.

ll. Görüntü retinanın arkasında oluşur.

lll. İnce kenarlı mercekle normal görüşün oluşması sağlanır.

özelliklerinden hangileri, hastanın miyop olduğunu gösterir?

Soru 10


İnsanın duyu organların da;

- Tat tomurcuğu

- Koku soğancığı

- Kulaktaki korti organı

şeklindeki yapılarda bulunan, reseptör hücrelerinin ortak özelliği, aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıda belirtilen yapılardan hangisi, insanda işitme duyusunun algılanmasını sağlayan reseptörleri bulundurur?

Paylaş

YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yksöğrencis
Doğru: 11
100 Puan
sayisalci3.
Doğru: 10
90.9 Puan
pre nar
Doğru: 9
81.8 Puan
tuğçe palab
Doğru: 8
72.7 Puan
BernaDurhan
Doğru: 8
72.7 Puan