Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test

Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test

Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test - çöz

Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test soruları cevapları

Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test


Soru 1


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sanat anlayışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

Soru 2


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?

Soru 3


Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

Soru 4


“Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır. Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”

Parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

Soru 5


Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 9


Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?

Soru 10


Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?

Soru 11


“Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir. Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.

Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?

Soru 12


Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros’tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Kuvvetli roman tekniği ve diliyle yalnız Servet-i Fünun topluluğunun değil, bütün Türk edebiyatının en önemli romancısı sayılan yazar, Fransız realist ve naturalistlerinin etkisindedir. Öykü, roman, tiyatro, mensur şiir, anı ve makale türlerinde yapıtları olan yazar, konularını çoğunlukla aydın çevresinden seçtiği halde öykülerinde halk tabakalarına inmiş ve sade bir dil kullanmıştır. Ama bütün yapıtlarına şiirli bir hava katmasını, sağlam bir yapı kurmasını bilmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


İlk romanı İkinci Dünya, 1938'de yayınlandı. Servet-i Fünun, Vatan, gibi dergilerle değişik gazetelerde yayınlanan öyküleriyle ünlendi. 1950'de Yeni İstanbul gazetesi ve New York Herald Tribune gazetesinin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışması'nda "Sam Amca" öyküsüyle birincilik kazandı. Güçlü gözlemlerine dayanarak köy ve kasaba insanlarının sorunlarını,.günlük yaşamlarını ve duygularını yalın bir dil ve gerçekçi tutumla yansıttı. Ölümünden sonra adına bir öykü ödülü kondu. Yılan Hikayesi, Eski Toprak gibi romanlarının yanında Tellik Kavak, Yağmurdaki Kız, Alandaki Delikanlı gibi öyküleri de vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

azra
Doğru: 14
100 Puan
duygu_
Doğru: 14
100 Puan
rıfat tunç
Doğru: 14
100 Puan
kübra burak
Doğru: 13
92.8 Puan
gülnisa kot
Doğru: 13
92.8 Puan