Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II

Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II çöz. Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II online çöz

Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II çöz. Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II online çöz

Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II çöz.Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II Çöz

Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II çöz. Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II online çöz

Online Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar Test II Soruları çöz

Soru 1


Bir öğretmen bilgisayar kullanım becerilerini kazandırmaya ilişkin düzenlenen hizmet içi eğtim programına katılmıştır.

Bu program öncelikle hangi eğitim türü ya da kademesi kapsamında yer alır?

Soru 2


Rastlantısal durumlar da dahil öğrenmenin, olduğu her durumda .... söz edilebilirken, sadece planlı, programlı ve güdümlü davranış geliştirmeye yönelik süreçlerde ..... söz edilebilir.

Bu açıklamada yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte sıralanmıştır?

Soru 3


Belli yaş gruplarına yönelik değildir ve süreklilik gerektirmez. 

Bu açıklama aşağıdaki hangi eğitim tür ya da kademesine aittir?

Soru 4


Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların kazandırılması için uygulanan süreçlerin tümüdür.

Bu tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?

Soru 5


... önceden saptanmış ve amaçlara varmak için kenarları parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer. ... ise yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda, tercihen bir harita ile özgürce dolaşmaktır.

Bu açıklamada yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte sıralanmıştır?

Soru 6


Milli Eğitimin amaçları sadece okulalrda gerçekleştirilmeye çalışılmamalıdır.

Bu açıklama Milli Eğitimin aşağıdaki hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 7


Eğitimde everimliliğin arttırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

Bu açıklama Milli Eğitimin aşağıdaki hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 8


Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

Bu açıklama Milli Eğitimin aşağıdaki hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 9


Ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilmesi Milli Eğitimin aşağıdaki hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 10


Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır.

Bu açıklama Milli Eğitimin aşağıdaki hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 11


Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim programları, kurum ve kuruluşları hizmet içi eğitim programları çerçevesinde gerçekleşen eğitim türüdür.

Bu açıklama aşağıdaki hangi eğitim türüne aittir?

Paylaş

Etiketler: