KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II - çöz

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II soruları cevapları
KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi IISoru 1


Başvuranların "Vakit nakittir." sözünün ne ifade ettiğini açıklarken ana dilini kullanma yeteneklerini, özgün ve eleştirel fikirlerini ve bilgiyi organize edişini görmek isteyen bir işveren verilen sınav türlerinden hangisini kullanmalıdır?

Soru 2


I. Şans başarısının bulunması

ll. Sentez düzeyindeki davranışların ölçülememesi

lll. Her eğitim basamağına uygulanamaması

IV. Eleştirel düşünme becerisini ölçememesi

Yukarıdakilerden hangileri tanılayıcı dallanmış ağaç uygulamalarına yöneltilebilecek eleştiriler arasındadır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi davranışları düzeylerine göre dereceleme yaparken her düzeye ilişkin ölçütler kullanılarak puanlama yapmaya imkan veren ölçme aracıdır?

Soru 4


"Lozan Antlaşma'sının sonuçlarını maddeler halinde yazınız."

Yukarıda verilen soru tipi yazılı sınav soru tiplerinden hangisine kesinlikle uymaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve sözlü sınavların avantajları göz önünde tutulduğunda en doğrudur?

Soru 6


I. Sınav hazırlama zamanının kısıtlı olması

ll. Ölçülecek davranışların sentez düzeyinde olması

lll. Ölçme işlemi yapılacak grubun kalabalık olması

IV. Sınav sonuçlarının hemen duyurulmasının gerekli olması

V. Öğrencilerin yazma becerilerini kazanmış olması

Verilen koşulların hangilerinin sağlanması durumunda hem kısa cevaplı hem de yazılı sınav yapmak uygun olur?

Soru 7


Öğrencilerin araştırma yapma, araştırma sonucunu raporlaştırma, sorumluluk alma, empatik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, hesap verme, hesap sorma vb. gibi becerilerin kazandırılması ve geçerli biçimde ölçülmesi için aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin kullanılması daha etkili olur?

Soru 8


I. En doğru cevabı bulduran

ll. Cevabı gözlenmiş

lll. Olumsuz köklü

IV. Bileşik yanıt gerektiren

V. Ortak köklü

Verilenlerden hangisi madde köküne göre çoktan seçmeli madde türlerindendir?

Soru 9


KPSS sorulalını inceleyen bir ölçme ve değerlendirme uzmanı ortak köklü soruların çok fazla olduğunu tespit etmiştir. Ortak köklü sorulara ilişkin öğrenci cevaplarını incelediğinde bazı öğrencilerin soruların tamamını yanlış cevaplarken başka öğrencilerin ise soruların tamamını doğru cevapladığını belirlemiştir.

Ölçme uzmanının bu belirlemelerine dayanarak KPSS sınav hazırlama ilkelerinden öncelikle hangisini ihlal ettiğini söylemek doğru olur?

Soru 10


I. Gözlemciler yanlı davranabilir.

II. Öğrenilemeyen kazanımlar ölçme işlemi sırasında saptanır.

III. Hazırlama ve uygulama çok zaman alır.

IV. Gerçek yaşam koşullardan ölçme yapılır.

V. Ölçme aracı geliştirmek uzmanlık gerektirmez.

Verilenlerden hangileri iş - performans testlerinin doğrudan geçerlik veya güvenirliğiyle ilgilidir?

Soru 11


Ölçme dersi için hazırlanan bir tutum ölçeğindaki ifadeler derse karşı tutumu yüksek olanlarla derse karşı tutumu düşük olan bireyleri belirlemeyi sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

Tutum ölçeğindaki maddelerin bu özelliğine dayanarak aşağıdaki yorumların hangisi doğru olur?

Soru 12


I. Sıralama

ll. Sınıflama

lll. Genel izlenimle

IV. Anahtarla

Yazılı sınavlan puanlama tekniklerinden en kullanışsız ve en güvenilir olanı hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

Paylaş

KPSS Eğitim-Öğretim Süresince Kullanılan Ölçme Araçları Testi II sorularını online çözebilirsiniz.