Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test

Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test

Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test - çöz

Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test soruları cevapları

Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test


Soru 1


Bir öğretmenin 10 Kasım tarihinin, hafta sonu­na denk gelmesi nedeniyle, "Atatürk'ü Anma" tö­renini gerçekleştirememesi, öğretim programının hangi özelliğine ters düşer?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim paradigmasının geleneksel öğretim programlarının "hedef" boyutuna getirmiş olduğu eleştiri konularından biri değildir?

Soru 3


Aşağıda verilenlerden hangisi öğretim programının "kapsam/muhteva/içerik" boyutunda yer alır?

Soru 4


Marmara bölgesinde yapılan araştırmalar, bu bölge ekonomisinde sanayi sektörünün ağırlıklı olduğunu göstermiştir. Bunun üzerine, bölgedeki eğitim faaliyetlerinde sanayi sektörü için gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla ilgili hedeflere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar, özellikle eğitim kurumlarının hangi işlevini vurgulamaktadır?

Soru 5


Karadeniz Bölgesi'nde görev yapmakta olan Zeynep Öğretmen, o bölgede yetiştirilmeyen incir bitkisinin nasıl yetiştiğini ve tarımın nasıl yapıldığını anlat­mış, bu konuyu detaylı olarak araştırmaları için öğ­rencilerine bir haftalık proje ödevi vermiştir. Sonuçta öğrencilerinin projeyi gerçekçi bir şekilde hazırlayamadığını gözlemlemiştir.

Bu sonucun ortaya çıkması, Zeynep Öğretmen'in eğitim programının hangi özelliğini göz ardı etmesinden kaynaklanmıştır?

Soru 6


Eğitim programını oluşturan temel ögelerde bulunması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 7


Eğitim programının temel öğelerinden "sınama durumları" için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

Soru 8


Halkın geçim kaynağının küçük ve büyük baş hayvancılık olduğu bir yörede görev yapan sınıf öğretmeni, sınıfta öğrencilerine "Kenelerden Korunma Yolları" konusunda etkinlikler düzenleyebilir.

Belirtilen durum eğitim programının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

Paylaş

Etiketler:
Eğitim Programının Boyutları ve Özellikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve altın
Doğru: 4
50 Puan
ismail akda
Doğru: 4
50 Puan
piraye ay
Doğru: 4
50 Puan
servet m
Doğru: 3
37.5 Puan
ebruli24
Doğru: 3
37.5 Puan