Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV - çöz

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV soruları cevapları
Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IVSoru 1


Ülkemizde nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili olarak altı şapkalı düşünme tekniğini dersinde kullanan Ekrem Öğretmen, öğrencilerinin farklı bakış açılarından konuyu ele almalarını ve görüş üretmelerini ister.

Buna göre, öğrencilerin ileri sürecekleri görüşlerden hangisi "mavi şapka"ya uygundur?

Soru 2


Arif Öğretmen, geleneksel öğretimin düzenlenmiş bilgiyi aktarma, konuyu veya öğretmeni merkeze alma, öğrencilerin pasif olmasını ve yaratıcı düşünceye önem vermeme gibi özelliklerini sürekli olarak eleştirir. Ona göre öğretmen, öğrencileriyle birlikte öğrenmelidir. Öğrencilerini iş birliği içinde çalışmaya yönlendirmeli ve kendisi de öğretme-öğrenme sürecinde etkin bir araştırmacı olmalıdır. Arif Öğretmen'e göre öğretmenin en önemli görevi, öğrencilerinin bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerinde onlara yardımcı olmaktır.

Buna göre Arif Öğretmenin aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir?

Soru 3


Birkaç bölüm halinde bir örnek olay sınıfa sunulur. Sunum en can alıcı bir noktada kesilir. "Bundan sonra sizce ne olabilir?" sorusu sorularak katılımcılardan görüş alınır. Böylece öğrencilerin konu üzerinde zihinsel etkinlikte bulunmalarına fırsat verilmiş olunur.

Parçada açıklaması verilen öğretim tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


"Ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin karşındakinin seni anladığı kadardır."

"Herkes elindeki kepçe kadar okyanustaki sudan faydalanabilir."

Mevlana'ya ait belirtilen bu sözler yapılandırması öğrenme ilkelerine göre değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisinin elde edilmesi beklenemez?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğrenme - öğretme sürecinde önemli bir yere sahip olan öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

Soru 6


Evde eğitim (Homeschooling) adından anlaşıldığı gibi bireysel planda, bilinen bir mekanda verilen eğitimi ifade etmektedir. Fakat bu tip bir altyapıya sahip değildir. Şu anda onlarca ülkede uygulanan bu model, uygulandığı her ülkede (hatta eyalet sistemi geçerliyse her eyalette) kendine özgü farklılıklar taşıyor. Örneğin ülkemizde son bir kaç yıldır gerçekleşen okula gidebilecek boyutta olmayan özür grubundaki insanların eğitimleri evlerinde gerçekleştirilmektedir.

"Evde eğitim" modelinin farklı ülkelerde farklı özellikler göstermesi öğretime ait aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 7


Faik Bey büyük bir fırın işletmeciliği yapmaktadır. İşyerindeki işler üç oğlu tarafından gerçekleştirilmektedir. Büyük bir dayanışma içerisinde işleri yürütmektedirler. Bölgenin en iyi işletmesi olma hedefi için kardeşler uyum içinde çalışmaktadırlar. Fakat bir süre sonra Faik Bey’in büyük oğlu Ahmet, abi olmanın verdiği konumu kullanarak üzerine düşeni yapmamakta, işleri ağırdan almakta, nasıl olsa diğer kardeşleri işi iyi kötü yürütüyorlar düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu durumda işyerinin ciddi boyutta verimi düşmüştür. İşlerin bu şekilde sürdürülmesi belirtilen hedeflere ulaşılmasını geçiktirmiştir.

Belirtilen sorun dikkate alındığında, işbirlikli öğrenme yaklaşımının hangi ilkesine ilişkili bir eksiklik vurgulanmıştır?

Soru 8


Öğrencilerin farklı geçmiş yaşantıları, farklı ilgi ve yetenekleri, değerleri, tutumları, inançları ve farklı kişilik yapıları vardır. Bundan dolayı sınıf yönetimi sürecinde görülen davranışların bir kısmı bireysel özelliklerden kaynaklı davranışlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Buna gere, aşağıdakilerdsn hangisi öğrencinin istenmedik sonuçlar doğurabilecek bireysel nedenlerden kaynaklanan davranışlar arasında gösterilemez?

Soru 9


Zaman, olayların geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini izlediği kesintisiz süreçtir. Zaman asla tutulamayan, yavaşlanamayan, baştan başlatılamayan ve herkes için eşit olan tek kaynaktır. Zamanı iyi kullanmak, karşımıza çıkan imkanları doğru kullanmak ve verimli sonuçlar alabilmek önemli bir yer tutar. Bu açıdan sınıf yönetimi sürecinde mevcut imkanların en iyi şekilde hedefe yönelik kullanımı için sürecin başında zaman planlaması yapmak gerekir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinde zaman yönetimini olumsuz yönde etkileyebilecek yaklaşımlar arasında gösterilemez?

Soru 10


Öğretim sürecini sıkıcı hale getiren ve sınıf ortamında problem davranışların ortaya çıkmasına neden olan en önemli faktörlerden biri de monotonluktur, öğretmenin, yılların getirdiği alışkanlıkla her gün aynı biçimde ders anlatması, rutin veya benzer sorular sorması öğrencilerin istenmeyen davranışlar göstermelerine neden olabilmektedir.

Parçadaki bilgilerde istenmeyen davranışların ortaya çıkmasında hangi faktörün etkili olduğu bilgilerine yer verilmiştir?

Soru 11


Mert, okul ve sınıf ikliminden rahatsızlık duyan bir ilkokul öğrencisidir. Zaman zaman ailesiyle de sorunlar yaşamakta ve bu sorunları okula yansıtmaktadır. Mert, bundan dolayı sınıf içi düzeni bozmakta ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramamaktadır.

Buna göre sınıf öğretmeni, Mert’in sorunlarının üstesinden gelebilmesi için öncelikle aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemelidir?

Soru 12


Bilgisayar destekli eğitim (BDE), öğretim programında yer alan içeriğin ve etkinliklerin bilgisayar yoluyla aktarılması sürecidir. Bu süreçte bilgisayar; bir öğretici, uygulatıcı ve alıştırma yaptırıcı olarak yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin sağladığı yararlar arasında gösterilebilir?

Paylaş

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

savassss
Doğru: 12
100 Puan
fatıma yılm
Doğru: 12
100 Puan
d. p
Doğru: 12
100 Puan
yasuse
Doğru: 12
100 Puan
deniz57
Doğru: 12
100 Puan