2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II çöz

2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı IISoru 1


Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, onun temelini, doğasını ve yapısını araştıran etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Soyut etik kavramlarının, uygulanması yoluyla somutlaştırılması" olarak ifade edilen etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan "Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasına odaklaşan" yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan "Bireylerin temel amaçlarının kişisel kazançlarını artırmak olduğunu vurgulayan" yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Eylem fayda getiriyor mu? sorusuna yanıt arandığı, faydacılık olarak da bilinen "Etik Sistem" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlendiği "Etik Sistem" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Birey toplumsal ilke ve standartları benimsemiş mi? sorusuna yanıt arandığı, J.J. Rousseau tarafından ifade edilen Etik Sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Karar ve davranışların sonuçlarına önem veren, davranışın niyeti, amacı değil, somut sonuçlarının önemsendiği normatif etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


En iyi bilinen teorisyeni Kant olan, kişinin ödev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik ilke ve kurallara bağlılılığı önemseyen etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aristo Etik adını verdiği eserinde aklın yolunu önerdiği, doğru olan ahlaki davranışların aşırılıktan uzak olması gerektiğini savunduğu "Etik Kuram" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıda verilenlerden hangisi "Mesleki Etik İlkeler"den biri değildir?

Soru 12


I. Saygı

II. Kaynakların etkili kullanımı

III. Yolsuzluk yapmamak

IV. Tarafsızlık

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri"ndendir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Etik davranış ilkelerinden biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II çöz

2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II sorularını çöz 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II çöz. 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II sorularını çöz 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II Soruları

2021 2020 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı II