Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular çöz. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular online çöz

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular çöz. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular online çöz

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular çöz.Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular Çöz

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular çöz. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular online çöz

Online Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Bir ölçme uzmanı Fen ve Teknoloji dersi için hazırlanan başarı testini incelemiş ve ortak köke dayalı soruların 5-6 civarında olduğunu saptamıştır. Bu durumu eleştiren uzman, bir köke dayalı olarak sorulabilecek soru sayısının üçü geçmemesini önermiştir.

Ölçme uzmanının bu eleştirisinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 2


Bir sınav türünün özellikleri şunlardır:

• Kısa sürede çok soru sorulmasına olanak tanır.

• Puanlaması kolay ve nispeten nesneldir.

• Şans başarısı yoktur.

Bu özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur?

Soru 4


cÖğrencilerin, belli bir konuda kendileriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını yorumlamalarına ---- ; araç - gereç kullanma, deney yapma ya da proje hazırlama vb. becerilerinin, puanlama kriterleri kullanılarak değerlendirmesi sürecine ---- denir.

Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi performans görevlerine dayalı ölçmelerin geleneksel kâğıt - kalem testlerine göre üstün özelliklerinden biridir?

Soru 6


Dönem boyunca az sayıda sınav yapıp, öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme formlarını, performanslarını ve hazırladıkları ürün dosyalarını değerlendirmeye daha çok zaman ayıran bir öğretmen bu uygulamasıyla aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder?

Soru 7


Fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerin sınıf içi başarılarını yazılı ve sözlü yoklamalarla değerlendirmekte, öğrencilerin, hazırladıkları ürün dosyalarıyla değerlendirilmesine ise daha az yer vermektedir.

Bu öğretmen aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermektedir?

Soru 8


Mehmet Öğretmen hazırladığı bir Türkçe sorusunda bir sözcüğün cümlede hangi anlamda kullanıldığını sormuştur.

Mehmet Öğretmen, bu sorusuyla aşağıdaki süreçlerden hangisini ölçmek istemektedir?

Soru 9


Fen ve teknoloji dersine ait bir kazanım şöyledir: “Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar.”

Bu kazanımın ne ölçüde edinildiğini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini gerçekleştirmelidir?

Soru 10


• Portfolyolardan elde edilen puanlarla aynı konulara ilişkin hazırlanmış objektif testlerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

• Portfolyolardan elde edilen puanlarla bu portfolyonun kapsamına ilişkin daha sonradan ortaya çıkacak performans ölçüleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

• Farklı öğretmenlerin aynı portfolyolara verdiği puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

Portfolyo değerlendirmesine ilişkin yukarıda verilen yöntemler aşağıdaki amaçlardan daha çok hangisini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır?

Soru 11


İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersine ilişkin bazı kazanımlar şunlardır:

I. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.

II. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır.

III. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlara ulaşılma derecesini belirlemede kullanılabilecek en uygun yöntemdir?

Soru 12


Bilişsel davranışların ölçülmesinde, ölçmenin geçerliğini artırmak için aynı sürede uygulanan uzun cevaplı yazılı sınavlara göre, kısa cevaplı maddelerden oluşan testler tercih edilir.

Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Öğretim sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye ağırlık veren bir öğretmenin bu uygulamasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 14


Bir ilköğretim öğretmeni öğrencilerinden yaptıkları ürünlerini, araştırma raporlarını, ünite testlerini ve etkinlik raporlarını bir dosyada toplamalarını ve sene sonunda kendisine teslim etmelerini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu uygulamasının gerekçelerinden biri olamaz?

Soru 15


Dilek Öğretmen, öğrencilerine, yapacağı yazılı sınavdaki 15 sorudan istedikleri 10 soruyu seçerek cevaplandırabileceklerini söyler.

Dilek Öğretmen’in bu uygulaması,

I. öğrenci motivasyonu

II. puanların kıyaslanabilirliği

III. kapsam geçerliği

özelliklerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir?

Soru 16


I. Objektif sınav türleriyle uygun biçimde ölçülemeyecek bilgi ve becerilerin ölçülmesi için kullanılmalıdır.

II. Puanlama anahtarı hazırlanmalıdır.

III. Puanlama aşamasında bir öğrencinin bütün cevapları puanlandıktan sonra diğer öğrencinin kâğıdının puanlanmasına geçilmelidir.

Uzun cevaplı yazılı yoklamalarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Paylaş

Etiketler: