KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi IISoru 1


Türkçe öğretmeni sınıfla sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir." 5 öğrenci sorusuna doğru cevap verdiğinde soru sormayı bırakmakta ve konunun yeterince öğrenildiğini varsaymaktadır.

Paragrafta geçen 5 öğrenci aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

Soru 2


İzleme testlerinde ilgili dönemde gelişmesi beklenen her özel hedefle ilgili yeterli sayıda soru sorulmasının amacı nedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi değişik derslerle ilgili öğrenme düzeylerinin değerlendirilmesinde farklı ölçütlerden yararlanılması için bir gerekçe olamaz?

Soru 4


"Kaan yarışmada birinci oldu." Bu sonuç hangi türden bir ölçek kullanılarak elde edilmiştir?

Soru 5


Sınıfında başarıya etki eden faktörleri merak eden bir öğretmen ilgi ve motivasyonun başarıya etkisini araştırmaktadır.

Buradaki bağımlı değişken hangisidir?

Soru 6


Sınıftaki öğrenciler boyları karşılaştırılarak uzundan kısaya sıralanmıştır.

Burada yapılan işlemi tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa daha uygun olur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi belirli bir özelliği ölçmek için hazırlanan ölçme aracının uygulanması sonucunda elde edilen ölçümlere dayanılarak yanıtlanamaz?

Soru 8


Ölçme işleminin aşamalarından son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçlarından değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmenin kullanılabileceği durumlardan değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi sürekli ölçektir?

Soru 13


Bir müzik öğretmeni öğrettiği bir müzik parçasını flütle doğru çalan öğrencilere artı, eksik ya da yanlış çalan öğrencilere de eksi vermektedir.

Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi eşit oranlı ölçeğin özelliklerindendir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işlemidir?

Soru 16


Psikoloji uzmanının görüşlüğü bir hastasına uzun süreli bazı testler yaptıktan sonra elde ettiği sonuçları çözümleyerek "şizofren" tanısı koyması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Soru 17


Altmış soruluk bir testte her soru bir puandır ve şans başarısından arıtma yapılmamaktadır.

Bu testte 32 soruyu doğru cevaplandıran bir öğrencinin mutlak başarı yüzdesi nedir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi ölçme değildir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi II sorularını online çözebilirsiniz.