T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4 Soruları çöz

Soru 1


Türkiye dış politikadaki,

I. Irak sınırı,

II. Hatay sorunu,

III. Nüfus mübadelesi

konularından hangileriyle ilgili sorunların çözümü için Milletler Cemiyetine başvurmuş, çözümü ise ilgili devletler arasında yapılan antlaşmalarla gerçekleştirilmiştir?

Soru 2


I. Yabancı okulların devlet kontrolüne alınması

II. Kapitülasyonların kaldırılması

III. Hatay’ın ana vatana katılması

Yukarıdaki uluslararası sorunlardan hangilerinin çözümünde iç hukuk açısından eşitlik ilkesine dayanılmıştır?

Soru 3


Günümüzde dış politikada Yunanistan ile Türkiye arasında aşağıdaki konulardan hangisinin sorun olduğu savunulamaz?

Soru 4


Balkan Antantı'nın oluşmasında,

I. Almanya’nın Avusturya’yı işgal etmesi,

II. İtalya’nın yayılmacı politika izlemesi,

III. Sadabat Paktı'nın imzalanması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile İtalya arasında gerginliğe neden olmuştur?

Soru 6


Atatürk Dönemi’nde,

I. Suriye sınırı,

II. yabancı okullar,

III. Musul meselesi

konularından hangileri kesin çözüme kavuşturulmuştur?

Soru 7


Hatay’ın Türk topraklarına katılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 8


Musul’un Milletler Cemiyetinin kararıyla Irak’a bırakılmasını Türkiye’nin kabul etmesinde,

I. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da karışıklıklar çıkması,

II. İngiltere’nin Milletler Cemiyetinde fazla etkili olması,

III. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelik taleplerinin olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 9


Balkan Antantına,

I. Romanya,

II. Yugoslavya,

III. Arnavutluk

devletlerinden hangileri üye olmuştur?

Soru 10


Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan Bursa Olayı aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?

Soru 11


Etabli meselesinin çözümünün ardından Türkiye ile Yunanistan’ın 1930 yılından itibaren yakınlaşmasında,

I. Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları,

II. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması,

III. Bulgaristan’ın yayılmacı bir politika izlemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 12


Amerika’nın Avrupa devletlerinin meselelerinden uzaklaşması ve İngiltere ile Fransa’nın Orta Doğu’da II. Dünya Savaşina kadar rakipsiz kalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulabilir?

Soru 13


Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Türk tarafının tezini,

I. Sovyet Rusya,

II. İtalya,

III. Japonya

devletlerinden hangileri desteklemiştir?

Soru 14


Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti,

I. NATO,

II. Sadabat Paktı,

III. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

kuruluşlarından hangilerine üye olmuştur?

Paylaş

Etiketler: