2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı VSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimin hedeflerinden değildir?

Soru 2


Okul müdürü Abdurrahman Bey, zilsiz okul proje uygulamasını bir toplantıda meslektaşlarına “Sınıf, koridor ve bahçeye yerleştirilen dijital saatlerle ders başı yapan öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde de teneffüse çıkıyor. Zil sesinin duyulmadığı okulumuzda öğrencilerin zamanlarını kontrol etmeyi öğrenmesinin yanı sıra koridorlarda kargaşa da olmuyor. Öğretmen ve öğrenciler zamana uyarak derse giriyor.” diye anlatmıştır.

Okul Müdürünün, öğrencilere kazandırmak istediği değerlerle ilgili tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde mülteci bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı.

Türkiye’nin masum çocuklara ve bebeklere kucak açması, ülkemizin aşağıdaki verilen hangi değer kavramına duyarlı olduğunun göstergesidir?

Soru 4


Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni Sıla Hanım “Kore savaşında, bir denizci bölüğü sayı kaybetmiş ve düşman karşısında geri çekilmeye başlamıştır. Bölük nehir üzerindeki köprüyü geçmiş ama düşman diğer tarafta sesiz durmaktadır. Eğer içlerinden biri geri gidip köprüyü uçurursa bir olasılık kurtulabileceklerdir. Köprüyü uçurmak için gidecek olan kişi, büyük bir olasılıkla kurtulamayacaktır. Dörtte bir olasılıkla ölmüş olacaktır. Geri çekilmeyi en iyi yönlendirecek olan bölük komutanıdır. Komutan, bu görevi gönüllü olarak yapmak isteyenleri sorduğunda kimse gönüllü olmamıştır. Eğer kendisi giderse, geri kalanlar sağ salim geri dönemeyeceklerdir, çünkü sadece kendisi geri çekilmeyi yönlendirmeyi bilen kişidir. Bölük komutanı, bu zor görev için birini görevlendirmeli mi, yoksa kendi mi gitmelidir” hikayesini sınıfa anlatmıştır.

Bu örnek olayı kullanan bir eğitimci, aşağıdaki değerler eğitimi yaklaşımlarından hangisine vurgu yapmıştır?

Soru 5


Dünyada tüm meslekler için üyelerinin davranışlarını belirleyen etik ilkeler oluşturularak, meslek üyelerinin bilgisizlikten ya da kişisel eğilimlerinden kaynaklanan etik dışı davranışlara yönelmeleri engellenmeye, meslek içi rekabeti düzenlemeye, yetersiz üyeleri ayırmaya ve hizmet ideallerini korumaya çalışan etik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Kişisel çıkarları için öğrencilerle profesyonel ilişkilerini kullanmama

II. Hiçbir öğrenciye avantaj sağlamama

III. Bir meslektaşı hakkında iyi ya da kötü niyetli açıklamalar yapmama

IV. Öğrenciyi kasıtlı olarak mahcup edecek ya da küçük düşürecek davranışlara maruz bırakmama

Yukarıda sayılanlardan hangileri eğitimdeki etik standartlardan “öğrenciye bağlılık” ilkesi içinde değerlendirilir?

Soru 7


“İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır.” şeklinde ifade edilebilen etik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Etik hüküm ve tavırların doğasını inceler.

II. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, doğasını yapısını araştırır.

III. Kötü ne ? İyi ne? sorularına yanıt arar.

Yukarıdaki bazı özellikleri sayılan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Milli eğitim müdürü bir seminer sırasında özellikle yönetim bilimci Elton Mayo tarafından yapılan deneylerin sonuçlarından çok etkilendiğini ve bu deneyler sayesinde yönetime farklı baktığını dile getirmiştir.

Milli Eğitim müdürünün, ilgili deneylerle en çok neyin farkına vardığı söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Durumsallık kuramının özelliklerinden birisi değildir?

Soru 11


Frederick W. Taylor tarafından geliştirilen Bilimsel yönetim kuramı bir metaforla açıklanmaya çalışılır.

Yukarıdaki kuramı açıklamaya çalışırken kullanılan metafor aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi neoklasik kuramın temelini oluşturan deneylerin sonuçlarından birisi değildir?

Soru 13


Öğretmenin mesleki gelişimine odaklanan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bireysel ve örgütsel gelişimi sağlamak için özel olarak tanımlanan davranışlarla ilgili olarak bir iş görenin çok sayıda kaynaktan (yöneticiler, iş arkadaşları, astlar, müşteriler ve bireyin kendisi) geri bildirim aldığı etkili performans değerlendirme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gnc
Doğru: 14
100 Puan
ismail teka
Doğru: 14
100 Puan
bilinmeyen
Doğru: 14
100 Puan
mehemet
Doğru: 14
100 Puan
eliftrhn.yl
Doğru: 14
100 Puan