Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir?

Soru

Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir?

A) Bir konunun olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönlerini de görebilme

B) Belli ölçütler paralelinde değerlendirmeler yapma

C) Farklı fikirleri ön yargısız dinleme

D) Asla olumsuz eleştirilerde bulunmama

E) Soruna odaklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla inceleme


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir?

Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir? Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir bireyin aşağıdaki önermelerden hangisini sergilernesi doğru değildir?