Soru

Elif, Zeynep ve Ali “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor.

Elif: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir.

Zeynep: Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 66° 33' ‘lık açı vardır.

Ali: Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23° 27' ‘lik bir açı ile eğik durur.

Buna göre,

I. Elif Ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir.

II. Zeynep Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir.

III. Ali eksen eğikliğini yanlış tanımlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E)


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Elif, Zeynep ve Ali “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor. Elif: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir. Zeynep: Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 66° 33' ‘lık açı vardır. Ali: Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23° 27' ‘lik bir açı ile eğik durur. Buna göre, I. Elif Ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir. II. Zeynep Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir. III. Ali eksen eğikliğini yanlış tanımlamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur?

Elif, Zeynep ve Ali “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor. Elif: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir. Zeynep: Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 66° 33' ‘lık açı vardır. Ali: Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23° 27' ‘lik bir açı ile eğik durur. Buna göre, I. Elif Ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir. II. Zeynep Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir. III. Ali eksen eğikliğini yanlış tanımlamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? Elif, Zeynep ve Ali “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor. Elif: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir. Zeynep: Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 66° 33' ‘lık açı vardır. Ali: Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23° 27' ‘lik bir açı ile eğik durur. Buna göre, I. Elif Ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir. II. Zeynep Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir. III. Ali eksen eğikliğini yanlış tanımlamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur?