Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz kategorisinde yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II online çöz

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz kategorisinde yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II online çöz Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz kategorisinde yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II online çöz

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz kategorisinde yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz.Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II Çöz

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz kategorisinde yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II çöz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II

Soru 1


Aşağıda bir besin zinciri verilmiştir.

8. Sınıf Fen Çevre Bilimi Test

Bu besin zincirinde verilen canlılarla ilgili,

I. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir.

II. Horozlar bitkileri yiyerek beslenir.

III. Baykuş, yılan ve tilki hayvanlarla beslenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 2


Özdeş üç saksı bitkisine eşit miktarda su ve mineral verilmiştir. 1 ve 2 numaralı bitkiler aydınlık ortamda 3 numaralı bitki de karanlık ortamda bekletilmiştir.

8. Sınıf Fen Çevre Bilimi Test

Buna göre, numaralandırılmış bitkilerden hangileri fotosentez yapabilir?

(Ortamdaki karbondioksit kireç suyu tarafından tutulmaktadır.)

Soru 3


Ağır egzersiz yapan bir sporcunun vücudunda meydana gelen olaylar aşağıda karışık bir sıralamayla verilmiştir.

I. Kas hücrelerinde yorgunluk asidi birikir.

II. Kas hücrelerine, ihtiyaç duyulandan daha az miktarda oksijen ulaşır.

III. Kas hücrelerinde oksijensiz solunum gerçekleşir.

Buna göre, numaralandırılmış olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 4


Oksijensiz ve oksijenli solunumda;

I. besinin parçalanması,

II. enerji üretimi,

III. oksijen kullanılması

 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? 

Soru 5


Üretici grubundaki canlılarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsü şematize edilmiştir.

8. Sınıf Fen Çevre Bilimi Test

Buna göre, azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 7


Su döngüsüyle ilgili olarak;

I. Atmosfer ve yeryüzü arasında gerçekleşir.

II. Su, döngü sırasında hep sıvı hâlden gaz hâle geçer.

III. Su döngüsünde bitkiler ve hayvanların da rolü vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 8


Doğada gerçekleşen madde döngüleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangileri küresel iklim değişikliğine neden olan etkenlerdendir?

Soru 10


Besin zinciri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 11


Fen bilimleri dersi projesi için fotosentez ile ilgili bir deney yapmayı planlayan Deniz, üç farklı bitki çeşidi kullanmış ve bitkilerin büyümelerini incelemiştir. Deniz, deney başlangıcında aynı büyüklükteki saksıları aynı toprakla doldurmuş ve bitkileri güneş alan bir ortama yerleştirmiştir. Deniz bitkilere düzenli aralıklarla ve eşit miktarda su vermiş, haftalık olarak bitkilerin boyunu ölçmüştür. Deneydeki gözlemlerinin sonunda aynı ortamda olmalarına rağmen bitkilerin büyüme miktarlarının farklı olduğunu tespit etmiştir.

Yukarıdaki deneyi yapan Deniz'in araştırmasından önce belirlediği problem aşağıdakilerden hangisidir?

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri Çöz "Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilim Test II"