TYT Eşeyli Üreme Test

TYT Eşeyli Üreme Test

TYT Eşeyli Üreme Test - çöz

TYT Eşeyli Üreme Test soruları cevapları
TYT Eşeyli Üreme Test

TYT Eşeyli Üreme TestSoru 1


Eşeyli üreme sonucu oluşmuş aynı türe alt bireylerin,

I. Kromozom sayısı

II. Ortama uyum yetenekleri

III. DNA moleküllerinin nükleotit dizilişi

IV. Beslenme şekilleri

özelliklerinden hangileri ata canlıdan farklı olur?

Soru 2


Fasülye bitkisine ait tohumlar ıslak pamuk arasında uygun sıcaklıkta çimlendirilmiştir.

Çimlenme sırasında;

I. Osmoz

II. Solunum

III. Sindirim

IV. Fotosentez

olaylarından hangileri gerçekleşmiştir?

Soru 3


Eşeyli üremeyle çoğalan bir canlı grubunda yeni bireyler aşağıdakilerden hangisi yönüyle ata bireylerden farklı değildir?

Soru 4


Eşeyli üreyen canlılarda;

I. Mayozla gamet oluşturma

II. Döllenme

III. Mitozla gelişme

olayları hangi sıraya göre gerçekleşir?

Soru 5


Böceklerle tozlaşan çiçekli bitkilerde,

I. Polen yüzeylerinin pürüzlü olması

II. Renkli çiçeklere sahip olunması

III. Yaprakların şerit şeklinde olması

IV. Tohum etrafının elli bir kısımla kaplanması

adaptasyonlardan hangileri tozlaşmayı kolaylaştırır?

Soru 6


Canlıların üreme faaliyetleri ile ilgili olan;

I. Sporlanma

ll. Mayoz bölünme

lll. Döllenme

olaylarından hangileri eşeyli üreme yapan canlılara alt temel olaylardır?

Soru 7


Eşeyli üremenin temelini oluşturan olaylar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Çeşitli canlılarda görülen,

I. Rejenerasyon

ll. Konjugasyon

lll. Partenogenez

IV. İzogami

üreme çeşitlerinden hangllerinde farklı genetik yapıda canlılar oluşur?

Soru 9


Eşeyli üreme çeşitlerinden bakterilerde gerçekleşen konjugasyon ile arılarda gerçekleşen partenogenez arasında;

I. Gamet oluşturma

II. Birey sayısını artırma

III. Genetik çeşitliliği artırma

olaylarından hangileri ortaktır?

Soru 10


Bilim adamları spermler tarafından üretilen bir enzimi döllenmemiş bir yumurtaya enjekte ettiklerinde, yumurtanın uyarıldığını ve 80 - 100 hücreden oluşan blastosist evresine gelinceye kadar bölündüğünü tespit etmişlerdir.

Buna göre bu deneyde meydana gelen olay, aşağıdaki üreme şekillerinden hangisiyle benzerlik gösterir?

Soru 11


Kraliçe arıdan gamet oluşumu ile erkek arıdan gamet oluşumunda;

I. Kardeş kromatidierin kutuplara çekilmesi

II. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması

III. Krossing-over meydana gelmesi

IV. Sitoplazma bölünmesi

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

Soru 12


Bal arısı populasyonunda;

I. Bölünme

II. Heterogami

III. Partenogenez

IV. Konjugasyon

şeklindeki üreme çeşitlerinden hangileri görülür?

Soru 13


Çiçekli bitkilerde gamet oluşması sırasında;

I. Mayoz bölünme

II. Mitoz bölünme

III. Çok çekirdekli yapıların oluşumu

olaylarından hangileri gerçekleşir?

Soru 14


Çiçekli bitkilerdeki erkek üreme hücrelerinde meydana gelen;

I. Polen ana hücrelerinden mikrospor oluşması

II. Sperm çekirdeklerinin oluşması

III. Generatif ve vejetatif çekirdeklerin oluşması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

TYT Eşeyli Üreme Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yilmaz tan
Doğru: 12
85.7 Puan
zal
Doğru: 11
78.5 Puan
oktay gül
Doğru: 9
64.2 Puan
arifeealkac
Doğru: 7
50 Puan
tayip yildi
Doğru: 6
42.8 Puan