Soru

Fenilketonüri, özellikle beyni etkileyen bir hastalıktır. Türkiyede Fenilketonüri sıklığı 5000'de birdir. Yenidoğan döneminde fenilketonüri taraması ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda rutin hizmetler arasında verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-10 gün içinde birkaç damla kan ile basit ve ucuz bir yöntem ile hastalık saptanabilir. Bu hastalık, vücut kromozomları üzerinde çekinik genle taşınır. Yavru bireye zararlı alel genler iki ebeveynden de aktarıldığında hastalık ortaya çıkar. Akraba evliliği bu hastalığa ait zararlı alel genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığı için fenilketonüri hastalığının oluşmasının en önemli nedenlerinden biri de akrabalar arasındaki evliliklerdir.

Ayşe, bir dergide uzman doktorun yukarıdaki yazısını okumuş ve fen bilimleri dersinde "Akraba Evliliği" ile ilgili öğrendiği bilgileri hatırlamıştır.

Doktorun yazısı ve kendi bilgileri ile yaptığı,

I. Fenilketonüri hastalığı yalnızca akraba evliliği durumunda oluşur.

II. Anne ve baba fenotipinde bu hastalığa sahip olmasa da çocuklarında fenilketonüri çıkabilir.

III. Fenilketonüri hastası birey bu hastalık bakımından homozigot çekinik genotipe sahiptir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E)


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Fenilketonüri, özellikle beyni etkileyen bir hastalıktır. Türkiyede Fenilketonüri sıklığı 5000'de birdir. Yenidoğan döneminde fenilketonüri taraması ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda rutin hizmetler arasında verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-10 gün içinde birkaç damla kan ile basit ve ucuz bir yöntem ile hastalık saptanabilir. Bu hastalık, vücut kromozomları üzerinde çekinik genle taşınır. Yavru bireye zararlı alel genler iki ebeveynden de aktarıldığında hastalık ortaya çıkar. Akraba evliliği bu hastalığa ait zararlı alel genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığı için fenilketonüri hastalığının oluşmasının en önemli nedenlerinden biri de akrabalar arasındaki evliliklerdir. Ayşe, bir dergide uzman doktorun yukarıdaki yazısını okumuş ve fen bilimleri dersinde "Akraba Evliliği" ile ilgili öğrendiği bilgileri hatırlamıştır. Doktorun yazısı ve kendi bilgileri ile yaptığı, I. Fenilketonüri hastalığı yalnızca akraba evliliği durumunda oluşur. II. Anne ve baba fenotipinde bu hastalığa sahip olmasa da çocuklarında fenilketonüri çıkabilir. III. Fenilketonüri hastası birey bu hastalık bakımından homozigot çekinik genotipe sahiptir. yorumlarından hangileri doğrudur?

Fenilketonüri, özellikle beyni etkileyen bir hastalıktır. Türkiyede Fenilketonüri sıklığı 5000'de birdir. Yenidoğan döneminde fenilketonüri taraması ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda rutin hizmetler arasında verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-10 gün içinde birkaç damla kan ile basit ve ucuz bir yöntem ile hastalık saptanabilir. Bu hastalık, vücut kromozomları üzerinde çekinik genle taşınır. Yavru bireye zararlı alel genler iki ebeveynden de aktarıldığında hastalık ortaya çıkar. Akraba evliliği bu hastalığa ait zararlı alel genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığı için fenilketonüri hastalığının oluşmasının en önemli nedenlerinden biri de akrabalar arasındaki evliliklerdir. Ayşe, bir dergide uzman doktorun yukarıdaki yazısını okumuş ve fen bilimleri dersinde "Akraba Evliliği" ile ilgili öğrendiği bilgileri hatırlamıştır. Doktorun yazısı ve kendi bilgileri ile yaptığı, I. Fenilketonüri hastalığı yalnızca akraba evliliği durumunda oluşur. II. Anne ve baba fenotipinde bu hastalığa sahip olmasa da çocuklarında fenilketonüri çıkabilir. III. Fenilketonüri hastası birey bu hastalık bakımından homozigot çekinik genotipe sahiptir. yorumlarından hangileri doğrudur? Fenilketonüri, özellikle beyni etkileyen bir hastalıktır. Türkiyede Fenilketonüri sıklığı 5000'de birdir. Yenidoğan döneminde fenilketonüri taraması ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda rutin hizmetler arasında verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-10 gün içinde birkaç damla kan ile basit ve ucuz bir yöntem ile hastalık saptanabilir. Bu hastalık, vücut kromozomları üzerinde çekinik genle taşınır. Yavru bireye zararlı alel genler iki ebeveynden de aktarıldığında hastalık ortaya çıkar. Akraba evliliği bu hastalığa ait zararlı alel genlerin bir araya gelme olasılığını artırdığı için fenilketonüri hastalığının oluşmasının en önemli nedenlerinden biri de akrabalar arasındaki evliliklerdir. Ayşe, bir dergide uzman doktorun yukarıdaki yazısını okumuş ve fen bilimleri dersinde "Akraba Evliliği" ile ilgili öğrendiği bilgileri hatırlamıştır. Doktorun yazısı ve kendi bilgileri ile yaptığı, I. Fenilketonüri hastalığı yalnızca akraba evliliği durumunda oluşur. II. Anne ve baba fenotipinde bu hastalığa sahip olmasa da çocuklarında fenilketonüri çıkabilir. III. Fenilketonüri hastası birey bu hastalık bakımından homozigot çekinik genotipe sahiptir. yorumlarından hangileri doğrudur?