Garip Hareketi Test

Garip Hareketi Test

Garip Hareketi Test - çöz

Garip Hareketi Test soruları cevapları
Garip Hareketi Test

Garip Hareketi TestSoru 1


Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava;

Peynir ekmek değil ama Acı su bedava;

Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava.

Bu dizelere bakılarak Orhan Veli Kanık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli'nin nesir (düz yazı) türündeki eserlerinden biri değildir?

Soru 3


Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday birlikte yayımladıkları şiir kitabının ön sözünde bu akımın ilkelerini duyurdular. Şiirde bir iç ahenk oluşturmak düşüncesiyle şiiri ölçü, uyak gibi kalıplaşmış biçim özelliklerinden uzaklaştırdılar. Sanat yapmayı, söz oyunlarını, şairaneliği bırakıp doğallığa, içtenliğe, halka ve yaşama sevincine yöneldiler. Günlük olayları ve sokağın dilini şiire yansıttılar.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Garip akımına bağlı sanatçılar için söylenemez?

Soru 5


İşim gücüm budur benim

Gökyüzünü boyarım her sabah

Hepiniz uykudayken

Uyanır bakarsınız ki mavi

Biçim ve dil özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki edebiyat toluluklarından hangisi içinde yer alan bir sanatçıya ait olduğu söylenebilir?

Soru 6


Halk söyleyişlerinden, deyimlerden geniş ölçüde yararlandığı şiirlerinde bir bakıma sözcüklerle resim çizer. Şiirinde sürekli bir arayışın, değişimin, yeniliğin peşinde olduğu görülür. "Yaşayıp Ölmek, Garip Güzelleme, Avarelik Üstüne Şiirler" gibi kitaplarındaki şiirlerde hem Garip akımının özellikleri hem de geleneksel şiir biçimleri göze çarpar. Son dönemlerde soyutlaşan bir şiir anlayışını benimser. Sanatçı ayrıca, çağdaş sanatla ilgili düşüncelerini ele alan yazılar yazmış, şiir çevirileri yapmış ve oyunlar kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Kargalar, sakın anneme söylemeyin! Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, Simit alırım, horoz şekeri alırım; Sizi kayık sahneağına bindiririm kargalar, Bütün zıpzıplarımı size veririm. Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

Biçim ve dil özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi içinde yer alan bir sanatçıya ait olduğu söylenebilir?

Soru 8


Aşağıdaki eserlerden hangisi Oktay Rifat Horozcu'nun oyunlarından biri değildir?

Soru 9


Düz yazıya hatta senaryoya yaklaşan uzun şiirlerinde konuşma dilinin bütün olanaklarından yararlanmıştır. Biçimsel özelliklerinden tema ve içeriğe; açık, anlaşılır, halk tarzı mitolojilerden soyut söyleyişlere kadar sayısız çeşitlilik gösteren şiirinde durmaksızın bir arayışın, değişimin, yeniliğin içindedir. Sanatçının "Karga ile Tilki, Perçemli Sokak, Elleri Var Özgürlüğün, Denize Doğru Konuşma" gibi önemli- şiir kitaplarının yanında "Bir Kadın Penceresinden" adlı romanı ve "Birtakım insanlar" adlı oyunu da öne çıkmaktadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Zamanla gençlik romantizminden uzaklaşarak akılcılığı öne çıkaran şiirler yazmıştır. ilk şiirlerindeki hececilerin biçim özellikleri ileriki yıllarında yerini uyaksız, ölçüsüz şiirlere bırakmıştır. Tema olarak farklı olsa da şekil olarak Orhan Veli ve Oktay Rifat'la aynı şiir çizgisini paylaşmıştır. Duygudan çok, düşünceye yer verdiği şiirleri, "Yan Yana" adlı kitabında yerini toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir anlayışa bırakır. Şiirin dışında fıkra, gezi, deneme, tiyatro, çeviri, roman türlerinde de eserler veren sanatçının "Aylaklar", "Gizli Emir" gibi romanları vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday'ın eserlerinden biri değildir?

Soru 12


Garip, 1941 yılından sonra Türk şiirinde görülen ve öncülüğünü ----, ----, --- üçlüsünün yaptığı edebiyat akımıdır. Bu üç şair, şiirde sürüp gitmekte olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkan şiirlerini toplayarak "Garip" adında bir kitap yayımladılar. Garipçiler diye adlandırılan bu şairler, şiirimizin yapısında ve içeriğinde köklü değişiklikler yapmak istediler. Şiirde uyak, ölçü gibi kalıplara gerek olmadığı görüşünü savundular.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Paylaş

Garip Hareketi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ayşenur tan
Doğru: 12
100 Puan
hanife zara
Doğru: 12
100 Puan
duran1
Doğru: 12
100 Puan
zokaslumkas
Doğru: 12
100 Puan
burak baş
Doğru: 11
91.6 Puan