Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru

Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her dönem kendisinden önceki dönemlere göre daha üst düzey becerilerin kazanıldığı bir süreçtir.

B) Her dönem bütün gelişimsel alanlar açısından kritik dönem değildir.

C) Her dönemde belli gelişimsel değişimler ön plana çıkar.

D) Dönemlerle insan ömrü eşit zaman aralıklarına bölünmüştür.

E) Bireylerin her bir döneme giriş zamanlarında farklılıklar görülür.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?