Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test

"Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir."

Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır?

Soru

"Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir."

Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır?

A) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

B) Gelişim bir bütündür.

C) Gelişim nöbetleşedir.

D) Gelişim genelden özele doğrudur.

E) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: "Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir." Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır?

"Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir." Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır? "Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir." Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır?