Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular (Kişilik Gelişimi) ve Cevapları Soru 1) Mehmet Raufun Eylül romanının kısa bir özeti: Çocukluğunda ailesini kaybeden Necip'in öğrencilik yaşamı yatılı okullarda geçer. Yaşadığı kimsesizlik duygusundan kurt
Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular hakkında değerlendirme yaptık. Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular

Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Çıkmış Sorular (Kişilik Gelişimi) ve Cevapları

Soru 1) Mehmet Raufun Eylül romanının kısa bir özeti: Çocukluğunda ailesini kaybeden Necip'in öğrencilik yaşamı yatılı okullarda geçer. Yaşadığı kimsesizlik duygusundan kurtulmak için okul yıllarında çok ders çalışır, yetişkinlikle ise kadınlarla birlikte olur ancak bir kısmı başkalarıyla evli olan bu kadınların ihanetine uğrar. Kuzeninin kansı Suad ile karşılaşıncaya dek gerçek aşkın sonsuza dek sürmediğini ve kendinden geçecek kadar aşık olmanın sadece film ya da romanlarda olduğuna inanır. Necip, Suad'ın önce başka kadınlar gibi davrandığını düşünür ancak onun kocası Süreyya'ya olan sevgisine hayranlık duyar ve zamanla bu hayranlık tek taraflı aşka dönüşür. Necip bir yandan Suad'ın kocası olduğu için Süreyya'dan nefret edip suçluluk duyar, diğer yandan Suad'a yakın olabilmek için ona dostça davranır. Suad başlangıçta Necip'in ilgisini fark etmez, öğrendikten sonra ise görmezden gelir. Bundan sonra Necip, Suad'ın her hareketinden bir anlam çıkarmaya çalışır. Bir süre sonra Suad da Necip'ten etkilenmeye başlar. Necip her şayi bırakıp kendisiyle gelmesini istediğinde, Suad "Süreyya ihaneti hak etmedi, onu terk edemem, üstelik kimse bu ilişkiyi onaylamaz." der. Necip ve Suad birlikte gidemeyeceklerini çaresizlik içinde kabul ederler.

Aşağıdakilerden hangisi Suad'ın davranışlarını süperegosu'nun yönettiğini kesin destekler?

A) Eşi Süreyya'ya olan duygusal bağlılığı
B) Necip'in ilgisini başlangıçta fark etmemesi
C) Necip'in ilgisini fark ettiğinde bir süre hiçbir şey yokmuş gibi davranması
D) Necip'in ilgisine kayıtsız kalamaması
E) Başkaları onaylamayacağı için Necip'le birlikte gitmemesi

Cevap E


Soru 2) Suç ve Ceza romanının kısa özeti: Maddi nedenlerle üniversite eğitimini yanda bırakan Raskolnikov iş bulamaz ve birçok kimseye borçlanır. Vaktinin çoğunu hayal kurarak geçiren Raskolnikov kendisinin de borçlu olduğu tefeci lvanovna'yı öldürmeyi aklından geçirir. Birini öldürmeyi düşündüğü için kendinden nefret eden Raskolnikov, insanların düşkünlüğünü kullanıp servet edinen, kendi kardeşi Lizaveta'yı bile kullanmaktan çekinmeyen ihtiyar bir kadını öldürmenin, binlerce kişiyi mutlu edecek yüce bir görev olduğunu düşünerek yaşadığı çatışmadan kurtulur. Lizaveta'nın dışarıda olduğunu öğrendiği bir akşam tefecinin evine giden Raskolnikov, önce yaşlı kadını daha sonra, o sırada eve gelip olanları gören Lizaveta'yı feci şekilde öldürür. Yaşadığı vicdan azabı yüzünden suçunu daha sonra polise itiraf etse de bu durum Raskolnikov'un zulme uğrayanları kurtarmak için tefeciyi öldürdüğü gerekçesine ters düşer.

Raskolnikov'un aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini öncelikle kullanarak yaşadığı çatışmadan bir süreliğine kurtulduğu söylenebilir?

A) Mantığa bürüme
B) Hayal kurma
C) Ödünlema
D) Yüceltme
E) Karşıt tepki oluşturma

Cevap A


Soru 3) Hasan, internette Selma'yla tanışır ve görüşmeye karar verirler. İkinci görüşmenin sonunda Selma, mesleğiyle alay eden, garsonlara kaba davranan, çok sigara içip gerginlik yaşadığında tırnaklarını yiyen Hasan'ı kendisine uygun bulmaz ve bir daha onunla görüşmek istemez. Hasan iş yerinde de müşterileriyle iletişim sorunları yaşamasına karşın Selma'nın kararını, boyunun 1,55 m ve ağırlığının 113 kg olmasına bağlar. Selma'yı sadece fiziksel özelliklere önem vermekle suçlamasına rağmen Hasan fazla kilolarından kurtulmak için bir terapistten yardım almayı düşünür. Hasan gerçekten kendisini seven bir kadınla birlikte olursa hem yalnızlıktan kurtulacağına hem de kilo verip sigarayı bırakacağına inanmaktadır. Halbuki Hasan'ın ailesinde de herkes şişmandır. Annesi bugün gülerek anlatsa da bebekken acıktığında Hasan'ı sakinleştirmek için çok telaşlandığını, bazen kısa süre önce doyurduğunu da unutarak mama hazırlamak için ne kadar acele ettiğini hatırlar.

Yukarıdaki bilgilere bağlı olarak Freud'un psikanalitik kuramına göre, Hasan'la ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

A) Selma'nın mesleğiyle alay ettiği ve garsonlara kaba davrandığı için oral mazoşist bir kişilik tipi geliştirmiştir.
B) Bir kadın tarafından sevilirse işlerin yoluna gireceğini düşündüğü için fallik döneme saplanmıştır.
C) Reddedilme gerekçelerini farklı sebeplere dayandırdığından, çarpıtma savunma mekanizmasını kullanmaktadır.
D) Karşı cinsle ilişki kurma becerileri kazanması gerektiğinden, terapide bilinçli yaşantılar üzerinde odaklanılması gerekir.
E) Davranışlarını egosu kontrol etmektedir.

Cevap C


Soru 4) Freud'un psikanailtik kuramına göre, sınıf öğretmeninin tutumu karşısında, Arda'nın resim çalışmalarına aşırı zaman ayırmaya devam etmesi, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?

A) Ketlenme
B) Ödünleme
C) Bastırma
D) Yüceltme
E) Düşünselleştirme

Cevap B


Soru 5) Geleneksel psikanalitik kurama ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Davranışları yönlendiren güçler bilinç düzeyinde yer alır.
B) Süperego, id'in isteklerini reddebilmek için plan yapma, erteleme gibi ikincil süreçlere dayalı çalışır.
C) Yön değiştirme savunma mekanizmasına bir örnek olarak "dedikodu yapmak" verilebilir.
D) Cinsiyet farklılıklarının kavranması genital dönemde gerçekleşir.
E) Savunma mekanizmaları, süperegonun yarattığı baskıdan korunmak amacıyla id'in kullandığı davranış örüntüleridir.

Cevap C


Soru 6) Yasemin Hanım ve Aslan Bey bir süre önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanırlar. Bu olaydan kısa bir süre sonra ana sınıfına devam eden kızları Azra okula gitmek istemez, yalnız uyumakla zorlanır ve geceleri altını ıslatır. Yasemin Hanım okul rehber öğretmeninden Azra'yla görüşmesini ister. Görüşme sırasında Azra, uslu bir çocuk olmadığı için babasının evden ayrıldığını ve annesinin de kendisini bırakıp gitmesinden korktuğunu söyler. Bu görüşmeden sonra rehber öğretmen, annesine "Azra istemese de onu okula gönderin, sabrınızı taşırsa da onu cezalandırmayın."der.

Babası evden ayrıldıktan sonra, Azra'da gözlenen davranış değişikliklerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaçınmalı bağlanma
B) Ayrılık kaygısı
C) Okul fobisi
D) Enuresis (altını ıslatma)
E) Öğrenme güçlüğü

Cevap B


Soru 7) Başarı güdüsü; engelleri aşma, çaba harcama, zor bir görevi en kısa sürede ve en iyi şekilde yapmaya çalışma olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre, çocukların başarı güdüsünü güçlendirmek isteyen anne babalara önerilecek en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğa bir şey yaptırmanın değil, çocukla bir şey yapmanın önemli olduğunu bilmeleri
B) Çocuğa başarısızlığın mutsuzluk getireceğini anlatmaları
C) Çocuğu başarılı olsun olmasın sevmeleri ve bunu ona ifade etmeleri
D) Çocuğu erken yaştan başlayarak davranışlarının sorumluluğunu almaya teşvik etmeleri
E) Çocuğa ulaştığı yerin yeterli olmadığını, daha çok çaba gösterirse daha iyi olabileceğini anlatmaları

Cevap D


Soru 8) Lise 1. sınıf öğrencisi Arda okul rehber öğretmenine şunları anlatır. Bence ilkokul öğretmenlerinin insanlar üzerindeki etkisi çok fazla. Örneğin, bizim öğretmenimiz matematik ve ten derslerine çok önem verirdi. Ben ise derslerde sürekli resim yapardım. Bu durum öğretmenimin hoşuna gitmez ve "Yaptığın resimler bir işe yaramıyor, ileride sakın resim le ilgili bir bölüm seçme." diyerek benim şevkimi kırmaya çalışırdı. Ona çok kızardım ve dünyanın en iyi ressamı olacağım diye kendime sözler verirdim. Bu nedenle resim dergileri satın aldım, kurslara katıldım. Bu arada arkadaşlarımın benden daha iyi resim yapmalarına dayanamazdım. Örneğin, iki yıl önce bir resim yarışmasına katılmış, benden daha iyi resim yapan bir arkadaşıma da yarışmayı haber vermemiştim. Çok güzel olmasına karşın resmim dereceye giremediği için yıkılmıştım.

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, Arda'nın dünya çapında bir ressam olmaya yönelik çabalan, aşağıdaki duyguların hangisinden kurtulmaya yöneliktir?

A) Güvensizlik
B) Umutsuzluk
C) Durgunluk
D) Utanç
E) Yetersizlik

Cevap E


Soru 9) Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güvenli bağlanan çocuklar, anneleriyle aralarında kurulan sevgi bağı nedeniyle anaokuluna başlarken yaşıtlarına oranla daha yoğun ayrılık kaygısı yaşarlar.
B) "Kimlik arayışı" statüsünde bulunan ve anne babalarıyla aralarında sorunlar olan gençler, olumlu bir kimlik statüsü ne sahiptirler.
C) Dili anlamak ve konuşmak bebeklik döneminde eş zamanlı ortaya çıkar.
D) İlköğretim çağında gözlenen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun temelinde reddedici anne baba tutumu bulunmaktadır.
E) ilk çocukluk döneminde ortaya çıkan döngüsel tepkiler oyun etkinliklerinin temelini oluşturur.

Cevap B


Soru 10) Bir akla yaralı kalbim,

Boyacının sandığında;

Güvercinim kağıt helvasında;

Sevgilim kayığın burnunda;

Yarısı balık, Yarısı insan;

İn miyim? Cin miyim?

Ben neyim?

Orhan Veli'nin bu şiiri gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi öğretilirken kullanılabilir?

A) Bağlanma turleri
B) Cinsiyet rolleri
C) Kimlik arama
D) Özyeterlik
E) Mizaç

Cevap C


Soru 11) Fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Gökçe, otobiyografisinin bir bölümünde şunları yazar: "Annem çok fazla ilgilenir benimle. Örneğin patenlerim, gitarım vb. bana sorulmadan, çok önceden alınmıştır. Ancak, evde tembellik yapmaya bile hakkım yoktur. Babama göre bir spor dalıyla ilgilenmeli, anneme göre en az bir müzik aleti çalmalıyım. Kısacası çok şey beklendi benden. Hepsini gerçekleştirmek için çabalamam, çok fazla zorlanmama da neden oldu. Doktor olmamı istediler, çok çalıştım tıp fakültesini kazandım ama yürütemedim. Önceleri bana sağlanan bütün olanaklara karşın isteklerini yerine getiremediğim için çok suçladım kendimi. Bugün, ailemin istediği gibi bir doktor alamayacaksam da bu bölümde okumaktan çok mutluyum. Ben mutlu olunca ailemde mutlu oldu. Keşke bunu daha önceden anlayıp başka okullara gitmek, sonra kayıt dondurup tekrar ÖSS'ye hazırlanmak zorunda kalmasaydım."

Bu bilgilere göre, Gökçe'nin mesleki açıdan hangi kimlik statüsüne sahip olduğu söylenebilir?

A) Başarılı kimlik
B) Bağımlı (ipotekli) kimlik
C) Ters kimlik
D) Ertelenmiş (moratoryum) kimlik
E) Kimlik dağınıklığı

Cevap A


Soru 12) Küçük bir kasabada doğan Fatma, çocukluğunda babasından sık sık dayak yer ve ev işlerinin ağırlığından bunalan annesinin ilgisinden de yoksun büyür. Lisede sınıf arkadaşları hangi bölümde okuyacaklarını uzun uzun araştırırken Fatma'nın tek düşüncesi evden uzaklaşmak olur. Açıkta kalmayacağı bölümleri tercih listesine yazar. Bunlardan birini kazanır ve üniversite eğitimi için İstanbul'a gider. Bu eğitimi sırasında, bazıları birbirine zıt olan çeşitli dinsel ve politik gruplara katılır fakat içlerinde barınamaz. Bir ana sınıf arkadaşı Emine ile eve çıkarlar ancak ona da yakınlık gösteremez, adeta kendisinden uzaklaştırır. Emine eşyalarını toplayıp evi terk ederken Fatma bunu umursamıyormuş gibi davranır çünkü o kimsenin yardımına gereksinim duymuyor ve her konuda kendine yetiyormuş gibi görünmek ister. Gerçekte kendine güvenmeyen, duygusal ama göstermeyi sevmeyen, sıkılgan, isteksiz ve duyarsız biri olarak Fatma'nın böyle görünmesi çok da zor olmaz.

Marcia'nın kimlik statüleri yaklaşımına göre, Fatma hangi kimlik statüsünü geliştirilmiş olabilir?

A) Ters
B) Askıya alınmış
C) İpotekli
D) Asosyal
E) Dağınık

Cevap E


Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Online Testler I

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Online Testler II

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Online Testler IIIOrtalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular

Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular
Gelişim Psikolojisi Kişilik Gelişimi Çıkmış Sorular