Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz.Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz. Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 online çöz

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 Çöz

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz. Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 çöz

Online Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test 2 Soruları çöz

Soru 1


Bir öğretmenin, arkadaşlarına göre Matematik dersinde başarısız olan bir öğrencisini, yeterince çalışmamakla suçlaması ve eleştirmesi, aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisine ters düşer?

Soru 2


Bir çocuğun önce tek bir kelime kullanarak, sonra birden fazla kelime kullanarak ve daha sonra gramer kurallarına uygun cümleler kurarak konuşması, aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, bireysel farkların nedenlerinden birisi değildir?

Soru 4


Gelişimle ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


"Çocuklar bazı dönemlerde ve yaşlarda belli türden davranışları öğrenmeye karşı daha duyarlıdır".

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu ifadeyi karşılayan bir kavramdır?

Soru 6


Anaokuluna giden Berat annesinden, uyurken odasının ışıklarını söndürmemesini ister. Annesi neden böyle bir şey istediğini sorunca da Anneciğim, ışıkları söndürünce odamdaki oyuncaklar canavara dönüşüyor. Çok korkuyorum! der. Bunun üzerine annesi ışığı birkaç kez yakıp söndürerek oyuncakların her iki durumda da aynı olduğunu gösterir. Böylelikle Berat, nesnelerin aydınlıkta da karanlıkta da aynı kaldığını, ışık durumunun nesneyi farklılaştırmadığını anlar.

Bu parça, Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılırken kullanılabilir?

Soru 7


İlk kez gramafon ve plak gören bir çocuk bu ne biçim müzik seti ya? üstelik bu CD'ler neden bu kadar büyük ve siyah?" demiştir.

Çocuğun bu tepkisi Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Annesi ile babası boşanmış olan Cenk, annesiyle yaşamakta hafta sonları babasıyla görüşmektedir. Bir hafta sonu işleri nedeniyle şehir dışına çıkan babasıyla görüşemeyen Cenk, pazar akşamı annesine Anneciğim, bu hafta neden hafta sonu olmadı? diye sorar. Annesinin "Olmaz olur mu oğlum? Dün ve bugün hafta sonuydu." demesi üzerine "Ama babam beni almaya gelmedi ki. Nasıl hafta sonu olabilir?" der.

Cenk'in bu sözleri Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 9


8. sınıf öğrencisi Bengü, diğer derslerde başarılı olduğu halde matematik dersinde dört işlemle ilgili basit soruları bile çözmekte zorlult çekmektedir.

Bengü'nün bu durumu, aşağıdalcilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 10


Faruk teknoloji ve tasarım dersinde öğretmenini hayrete düşürecek projeler geliştirmekte ve bunların birçoğunun prototipini de üretmekte ve TÜBITAK'ın açtığı proje yarışmalarına hazırlanmaktadır. Bu duruma çok sevinen öğretmeni; Faruk'un babasıyla bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede babası Faruk çocukken oyuncaklarıyla sürekli farklı tasarımlar yapardı. O zamanlar yaptıkları hiçbir şeye benzemezdi ama biz yine de çocuğumuzun şevki kırılmasın diye onu tebrik ederdik. O da bunun üzerine daha da şevke gelir ve yeni birşeyler oluşturmaya devam ederdi. demiştir.

Ailesinin Faruk'a yönelik bu tavrı, Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Faruk'un hangi olumsuz duyguyu yaşamasını engellemiştir?

Soru 11


Çevresindekiler tarafından çok saldırgan biri olarak nitelendirilen Süleyman Bey, tek sorununun fazla kiloları olduğunu düşünmektedir. Süleyman Bey bir yandan spor yaparak zayıflamaya çalışırken, diğer yandan yemek yeme fonusunda kendini frenleyememeslnden yakınmaktadır.

Süleyman Bey'in bu davranışlarının temelinde aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisindeki olumsuz yaşantıların yer aldığı söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: