KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I

KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I

KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I

KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I - çöz

KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I soruları cevapları
KPSS Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test I


Soru 1


Bir öğretmenin, arkadaşlarına göre Matematik dersinde başarısız olan bir öğrencisini, yeterince çalışmamakla suçlaması ve eleştirmesi, aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisine ters düşer?

Soru 2


Bir çocuğun önce tek bir kelime kullanarak, sonra birden fazla kelime kullanarak ve daha sonra gramer kurallarına uygun cümleler kurarak konuşması, aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, bireysel farkların nedenlerinden birisi değildir?

Soru 4


Gelişimle ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


"Çocuklar bazı dönemlerde ve yaşlarda belli türden davranışları öğrenmeye karşı daha duyarlıdır".

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu ifadeyi karşılayan bir kavramdır?


Paylaş

Testin Enleri

Özge Yıldız
Doğru: 5
100 Puan
mstgvg
Doğru: 5
100 Puan
Mahmut altunok
Doğru: 5
100 Puan
ffatih
Doğru: 5
100 Puan
Merveeegullll
Doğru: 5
100 Puan
KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri