Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz.Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz. Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test online çöz

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test Çöz

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz. Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test çöz

Online Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Test Soruları çöz

Soru 1


"Gelişim ileriye doğru olup gerileme olmadan birikimli bir süreç halinde gerçekleşir."

Bu ifade ile gelişimin hangi ilkesi açıklanmaya çalışılmaktadır?

Soru 2


Bir öğretmenin öğrencilerine "Gençler, geometri konularını anlayabilmeniz için önceki yıllarda gördüğünüz üçgenler konusunu tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor" demesi,

gelişimle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 3


Şeyma ve Ceren Kimya dersi çalışmaktadırlar. Şeyma konuları daha çabuk ve kolay öğrenmektedir.

İki arkadaş arasındaki bu farklılık hangi gelişim ilkesi ile açıklanır?

Soru 4


“Bireyin kalıtsal olarak getirdiği özelliklerini ancak uygun bir çevre ve ortam olursa geliştirmesi olanaklıdır”.

Bu bilgi en çok hangi gelişim ilkesiyle yakından ilişkilidir?

Soru 5


Bireyin bir gelişim görevini; olgunlaşma, ön öğrenme ve motivasyon yoluyla yapabilecek düzeye gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 6


Zihinsel gelişimle ilgili araştırmalar çocuklarda önce somut düşünebilme, sonra soyut düşünebilme yeteneğinin geliştiğini göstermiştir. Yani Çocuk önce duyuları aracılığıyla algıladıkları anlar, daha sonra düşünceleri anlamaya başlar.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden daha çok hangisiyle ilişkilidir?

Soru 7


Seda Hanım on yaşındaki kızına örgü örmeyi öğretmeye çalışmış ancak kızı bunu bir türlü öğrenememiştir. İki yıl sonra örgüyü rahatlıkla ördüğünü gören Seda Hanım, "Benim geçen yıl o lıadar uğraşmama rağmen yaptıramadığım şeyi şimdi kendiliğinden yapıyor." diyerek şaşkınlığını ifade etmiştir.

Seda Hanım'ın şaşırmasına yol açan bu durum, gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan öncelikle hansiyle ilişkilidir?

Soru 8


Yaptığı bir araştırmanın sonucunda zeka üzerinde çevresel faktörlerin kalıtımdan daha etkili olduğu kanısına ulaşan bir eğitim psikoloğunun araştırmasında aşağıdaki durumlardan hangisini gözlemlemiş olma olasılığı daha yüksektir?

Soru 9


Zeynep Hanım beş yaşındaki oğlu Tuna'nın eskiden sandalyenin üstüne çıkarak aldığı kitapları, artık sandalye kullanmadan kitaplıktann aldığını farketmiştir.

Zeynep Haıiım'ın fark ettiği bu durum gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

Soru 10


Hamileliğin ilk aylarında bir rahatsızlığından dolayı MR çektirmek zorunda kalan Sibel Hanım'ın bebeği, gözleri yeterince gelişmeden doğmuş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen çocuğun gözleri asla tam olarak iyi görebilecek düzeye ulaşmamıştır.

Bu durum gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 11


Piaget, bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı, bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı da yadsınamaz.

Bu açıklama aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini desteklemektedir?

Paylaş

Etiketler: