Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz.Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz. Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi online çöz

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi Çöz

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz. Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi çöz

Online Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi Soruları çöz

Soru 1


Bir araştırmacı grubu seçtikleri 30 kişiyi 4 aylıkken başlayarak 18 yaşın sonuna dek incelemek suretiyle insanların mizaç özelliklerinin zaman içindeki seyri hakkında bilgi edinmeye çalışmışlardır.

Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Farklı gelişim dönemlerinde farklı gelişimsel alanlara ilişkin değişimlerin öne çıkması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 4


Bağlanma kuramcılarına göre güvensiz bağlanma stilleri edinmiş çocukların 24 aylıktan sonra bu stilleri güvenli bağlanmaya dönüştürmeleri pek mümkün değildir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kurama getirilen eleştirilerden biri değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

Soru 7


Bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kalıtımla belirlenmez?

Soru 8


Yeni anne-baba olan kişilerin, çocukların gelişimin hangi evresinde ne tür değişimler yaşadığını öğrenmek için kitaplar okumaları aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini bilmelerinden kaynaklanır?

Soru 9


Gelişim psikolojisinde ulaşılan bilimsel bilgi birikimi. çocukların birçok gelişimsel alanda nasıl bir seyir izlediklerini önceden yordayabilmemizi sağlar niteliktedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yordamada bir hata payı olabileceğini işaret eden gelişim psikolojisi kavramıdır?

Soru 10


Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangi yanlış verilmiştir?

Soru 11


Ali'nin, annesinin hamileliği sırasında radyasyona maruz kaldığı için önemli tıbbi problemlerle doğması aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi hazırbulunuşluk kavramının bileşenlerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisinin psikososyal gelişim ile doğrudan bir ilgisi yoktur?

Paylaş

Etiketler: