Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz.Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz. Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 online çöz

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 Çöz

Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz. Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 çöz

Online Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3 Soruları çöz

Soru 1


İnsanlar dil edinmeye yatkın bir programla doğarlar. Buna karşın. yaşamın ilk yıllarında birkaç çene ve boğaz ameliyatı geçirmiş ve konuşmaları engellenmiş çocuklar dil edinmede yaşıtlarından geri kalabilmektedirler.

Bu durum dil gelişiminde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 2


Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Gelişim dönemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Farklı gelişim dönemlerinde farklı gelişimsel alanlara ilişkin değişimlerin öne çıkması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 5


Bağlanma kuramcılarına göre güvensiz bağlanma stilleri edinmiş çocukların 2 yaşından sonra bu stilleri güvenli bağlanmaya dönüştürmeleri pek mümkün değildir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 6


Iki yaşındaki bir çocuk başarıyla yürümeye başlamasının etkisiyle evini ve çevresindeki her türlü nesneyi daha'yakından tanıma şansını bulmakta, sahip olduğu şernaları geliştirebilmekte ve nesneler dünyasıyla ilişkisinin etkisiyle sözcük dağarcığını da geliştirebilmektedir.

Parçada sözü edilen durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 7


Dans müziği duyan küçük çocukların bütün bedenleriyle ritmik bir şekilde sallandıkları görülür. Ancak, zamanla çocuklar aynı müziklerde elleri, ayakları ve bedenleriyle daha ustaca dans ederler.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 8


Bir araştırmacı grubu seçtikleri 100 kişiyi 4 aylıkken başlayarak 18 yaşın sonuna dek incelemek suretiyle insanların mizaç özelliklerinin zaman içindeki seyri hakkında bilgi edinmeye çalışmışlardır.

Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.

Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Doğumu sırasında oksijensiz kalan Ali'nn kimi nörolojik problemlerinin olması aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Aşağıdaki dönemlerin hangisinde fiziksel değişimlerin psiko-sosyal gelişim üzerinde göreli etkisi en azdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisinde olgunlaşmanın rolü yoktur?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişim kapsamındaki kavramlardan biri değildir?

Paylaş

Etiketler: