Gelişime Giriş Testi

Gelişime Giriş Testi

Gelişime Giriş Testi - çöz

Gelişime Giriş Testi soruları cevapları
Gelişime Giriş Testi

Gelişime Giriş TestiSoru 1


Bir görüşe göre olgunlaşma doğuştan getirilen biyolojik donanımın (potansiyelin) çevresel faktörlerden bağımsız olarak zaman içinde farklılaşması, değişimi veya gelişimidir.

Yukarıdaki tanım göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi olgunlaşma ile ilgili olamaz?

Soru 2


Bir yaşındaki bebeğinin gelişimini izleyen bir anne, bebeğinin büyüme hızının ilk altı aydakinden daha yavaş olduğunu fark edip endişelenerek doktora gitmiştir.

Doktorun bu anneye aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini açıklaması gerecektir?

Soru 3


Görme duyusunun gelişimi için gözün büyümesi ile beraber beyinde görme ile ilgili görev yapan bölgenin de değişimi gerekir. Ancak bu değişimde çevrenin etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir.

Yukarıdaki durumum hangi gelişim psikolojisi kavramı ile açıklanabilir?

Soru 4


Yeni bebek sahibi olan bir anne-baba önceleri bebeğin anneye mi, yoksa babaya mı benzediği konusunda karar verememektedir. Zamanla bebeğin yüzündeki ayrıntılar belirginleşmiştir ve herkes bebeğin daha çok annesine benzediğini söylemeye başlamıştır.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Esra hanım, hamileliği sırasında sigara kullandığı için bebeği 1,8 kg dünyaya gelmiştir.

Bebeğin büşük ağırlıkta doğmasının nedeni, gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 6


21. yüzyılda sigara kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak sigaraya karşı yürütülen kampanyaların zaman için sonuç vereceği ve sigara tüketiminin azalacaığı beklentisi yüksektir. Ayrıca günümüzde hamileliği esnasında sigara kullanan annelerin sayısı da oldukça artmıştır. Bu durum bebeklerin düşük ağırlıkta dünyaya gelmelerine neden olmaktadır.

Yukarıdaki durumu, gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklamak mümkündür?

Soru 7


Normalde yeni doğan bebeğin hiç dişi yoktur. Dişler beşinci - dokuzuncu aylar arasında çıkmaya başlar. fakat Egemen'in, doğduğunda iki tane dişi vardır.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Yapılan bir araştırma sonucunda, başkaları ile yakın ilişki kuramayan çocukların, özellikle yaşamlarının ilk altı ayında yakın ve sevecen davranılmayan çocuklar olduğu ortaya konmuştur. İlk altı aydan sonra gereken ilgi gösterilse de bu çocukların okul yıllarında, sosyal ilişki kurma yetenekleri, diğer çocuklardan zayıf olmaktadır.

Doğru zamanlamayla olmasa da çocukların gerekli ilgiyi görmesine rağmen, sosyal ilişkilerinin zayıf olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Soru 9


Radyo, televizyon gibi bakışmaya engel değildi. Radyo dinlerken çoğu kez göz göze gelirdi insanlar. Yalnızca radyodan değil, birbirlerinin gözlerinden de dinlerlerdi söylenenleri.. diyen bir yazar, bu yazısıyla bir zamanlar önemli bir iletişim aracı olan radyonun yerini televizyona bıraktığını anlatmaktadır.

Yukarıdaki metne göre bireyin gelişimi açısından yeni bir iletişim aracı olarak televizyonun ortaya çıkması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 10


Nesne sürekliliğini (devamlılığını) kazanmak bilişsel bir beceriyi kazanmış olmak demektir. Ancak araştırmalar göstermektedir ki, nesne sürekliliğinin kazanımı büyük oranda psikomotor bir gelişim olan emekleme becerisinin kazanılması ile yakından ilgilidir.

Yukarıdaki durumu hangi gelişim ilkesi ile açıklamak daha doğru olur?

Paylaş

Gelişime Giriş Testi sorularını online çözebilirsiniz.