Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları - çöz

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları soruları cevapları

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları


Soru 1


8 Temmuz 1937'de oluşturulan Sadabad Paktı aşağıdaki ülkelerden hangisinde imzalanmıştır?

Soru 2


I Refik Saydam

II. Şükrü Saraçoğlu

III. Hasan Saka

II. Dünya Savaşı Dönemi'nde yukarıdaki devlet adamlarından hangileri Türkiye'de başbakanlık görevinde bulunmuştur?

Soru 3


Türk tarihinde, aşağıdaki takvimlerden hangisi ilk defa Osmanlılar Dönemi'nde kullanılmıştır?

Soru 4


Türkiye, dünya barışının korunması amacıyla oluşturulan aşağıdaki kuruluşlardan hangisine Atatürk Dönemi'nde üye olmuştur?

Soru 5


Yeni Türkiye devletinde, Osmanlı Bankasının sorumluluğunda bulunan kağıt para basma yetkisi aşağıdaki bankalardan hangisinin kurulmasıyla sona ermiştir?

Soru 6


20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla işgalden kurtarılan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki kahramanlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde bir yapıt değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde yapıt ortaya koymamıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa ait destanlar bir arada verilmiştir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi daha çok, şathiyeleri ile tanınmış Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairidir?

Soru 14


Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet dönemi Türk edebiyatına ait değildir?

Soru 15


Hüsrev ve Şirin, Leyla ile Mecnun, Heft Peyker gibi önemli eserlerinin sahibi, İran ve dünya tarihinin en büyük şairlerinden biri kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıda verilen Uluslararası kurum veya kuruluşlardan hangisine Türkiye kurucu üyedir?

Soru 17


Hristiyanların hac yollarından biri olarak bilinen, Çelebi seyahatnamesinde, "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyoe." sözleriyle tanımladığı "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Alahan Manastırı" hangi ilimizdedir?

Soru 18


Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı "İstiklal Marşı"nın kabulünden önce yayımladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yapılan ilk demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Anadolu Selçuklu Devletinde Sinop ve Alanya'ya ilk tersaneleri yaptıran, bu nedenle "İki Denizin Sultanı" ünvanını alan Anadolu Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hatice bayr
Doğru: 20
100 Puan
emir alagöz
Doğru: 20
100 Puan
beksan
Doğru: 20
100 Puan
siraç
Doğru: 20
100 Puan
demir demir
Doğru: 20
100 Puan