2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek

2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek

2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek

2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel YetenekSoru 1


Bir şair, “Ben gençliğimde oldukça güzel şiirler yazardım, hem de kolayca; gerçekten bir şair olmadığımı, işte bundan, kolayca şiir yazışımdan anladım.” sözleriyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

Soru 2


Son Adam filmi, I. Dünya Savaşı sonrasında Berlin’deki büyük bir otelin yaşlı kapıcısının öyküsünü anlatır. İşini çok seven bu adam, evlenmek üzere olan kızıyla birlikte oturduğu binanın tüm sakinlerine, her akşam görkemli üniformasıyla bir gösteri yapar. Ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle, bir sabah, yerine çok daha genç bir adamın getirildiğini ve kendisine tuvalet bekçiliği görevinin verildiğini öğrenir. Üniformaya ve saygın görülen bir işe dayalı tüm hayalleri yıkılan adam bunalıma girer gerçeği çevresinden saklar ve sonunda damadı tarafından kapı önüne konulur. Ancak bu mutsuz son onun hizmetlerinden çok hoşnut kalan bir milyonerin, servetini ona bırakması ve yaşlı adamın birden zengin olmasıyla noktalanır. Kuşkusuz filmin örtük anlamları da vardır. Yaşlı adamın, Amerikalı bir yazarın söylediği gibi “aslında daha kazançlı olan bekçiliğe getirilişi” ni bir dram hâline sokması; onun temelde üniformasını yani saygınlığını yitirmesinden kaynaklanmaktadır. Filmin bu yanıyla, Almanya’nın savaş sonrasındaki silahsızlanması ve üniformasını değerli gören ordusunu dağıtmak zorunda kalması arasında da bir ilişki vardır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sinema ve toplum arasındaki ilişkiyi en kapsamlı biçimde ifade etmektedir?

Soru 3


(I) Kültür ve Turizm Bakanlığı, “74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında resim, heykel, seramik ve özgünbaskı yarışması düzenlemiştir. (II) Ülkemiz sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak hedeflenmiştir. (III) Düzenlenen yarışma için katılımcılar 16 Temmuz – 28 Eylül tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilmişlerdir. (IV) Konunun serbest olduğu yarışmaya katılım ilke defa çevrimiçi (online) olarak yapılmıştır. (V) Yarışmaya katılabilecekler için herhangi bir ön koşul aranmamıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 4


Millî takımımız bu maçı da yenerse Avrupa Kupası finallerine katılabilecek.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?

Soru 5


5. - 7. soruları, aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

• Türközü ailesi ile Uğurlu ailesi akşam yemeğini dışarıda yemek için sözleşmişlerdir.

• Türközü ailesi baba Ahmet Türközü, eşi Beyhan Hanım, çocukları Ceyhun, Demir ve Esra’dan oluşmaktadır.

• Uğurlu ailesi ise baba Ferit Uğurlu, eşi Ganime Hanım ile çocukları Halime’den oluşmaktadır.

• Yemek yedikleri masanın sandalyeleri aşağıdaki gibi numaralanmıştır.

• Masada Ahmet Bey’le Ferit Bey yan yana ve ikisi de kendi eşlerinin tam karşısında olacak biçimde oturmuşlardır. Çocuklar da ikişer ikişer yan yana ve karşılıklı sandalyelerde oturmuşlardır.

2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Genel Kültür Genel yetenek Soru

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

Soru 6


1 numaralı sandalyede Ceyhun oturuyorsa aşağıdakilerin hangisi kesin olarak doğrudur?

Soru 7


Ahmet Bey 4 numaralı sandalyede oturmuşsa aşağıdakilerin hangisi kesin olarak yanlıştır?

Soru 8


Bir üniversitede verilen A ve B seçmeli dersleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

• Bu dersleri sadece matematik ve fizik bölümü öğrencileri almaktadır.

• A dersini alan matematik öğrencilerinin sayısı, B dersini alan matematik öğrencilerinin sayısının 3 katıdır.

• B dersini alan fizik öğrencilerinin sayısı, A dersini alan fizik öğrencilerinin sayısının 4 katıdır.

• A ve B dersini alan öğrenci sayıları birbirine eşittir.

Buna göre, B dersini fizik bölümünden 40 öğrenci aldığına göre, A dersini matematik bölümünden kaç öğrenci almaktadır?

Soru 9


Bir odada bulunan koku cihazı, bir gün içerisinde ilki 06.30’da ve sonuncusu 20.45’te olmak üzere, odaya eşit zaman aralıklarıyla toplam 20 kere koku püskürtüyor.

Buna göre, bu püskürtmelerin kaç tanesi saat başlarında olur?

Soru 10


Bir eğitim kurumunun iki dönemden oluşan bir kurs programıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

• 1. dönem toplam 7 ders, 2. dönem ise toplam 5 ders açılmıştır.

• 1. dönem açılan derslerden 3’ünün, 2. dönem ise açılan derslerden 2’sinin kursa katılan tüm öğrenciler tarafından alınması zorunludur. Kursu tamamlamak isteyen bir öğrencinin, bu iki dönem sonunda zorunlu derslerle birlikte toplam 8 ders alması gerekmektedir.

Buna göre, bu kursa katılan bir öğrenci kursu tamamlamak için kaç farklı ders seçimi yapabilir?

Soru 11


11. - 12. soruları, aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Sevim’in bir miktar sarı, mavi ve yeşil bilyesi bulunmaktadır. Bu bilyelerden aynı renkte olan her bir bilye eşit ağırlıktadır. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu bilyelerin sayılarının dağılımı, ikincisinde ise toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı verilmiştir.

2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Genel Kültür Genel yetenek Soru

Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı sarı bilyelerin toplam ağırlığından 60 gram fazladır.

Buna göre, mavi bilyelerin toplam ağırlığı kaç gramdır?

Soru 12


Yeşil bilyelerin toplam ağırlığı, bir sarı ile bir mavi bilyenin toplam ağırlığının 15 katıdır.

Buna göre, Sevim’in bütün bilyelerinin sayısı kaçtır?

Soru 13


13. - 14. soruları, aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Erhan ile Caner’in toprak ve çim zeminlerde birbirleriyle yaptıkları tenis maçlarında elde ettikleri galibiyet sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu maçlardan hiçbiri beraberlikle sonuçlanmamıştır.

2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Genel Kültür Genel yetenek Soru

Erhan ile Caner toprak zeminde 18 maç daha yapıyor ve bu maçların sonunda her ikisinin de toprak zemindeki maçlarda elde ettikleri galibiyet yüzdeleri değişmiyor.

Buna göre, son durumda Erhan’nın tüm maçlardaki galibiyet yüzdesi kaçtır?

Soru 14


Caner’in hem toprak hem de çim zemindeki galibiyet yüzdesinin % 80 olması için yapması gereken toplam maç sayısı en az kaçtır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde hükümdarlar tarafından kullanılan unvanlardan biri değildir?

Soru 16


I. Ülke idaresinin töreye uygunluğunu sağlar.

II. Üst düzey devlet idarecilerini yargılar.

III. Kağanın bulunmadığı zamanlarda başkanlığını “Aygucı” yapar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde önemli devlet kararlarının alındığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Türk eğitim tarihinde modern anlamda ilk defa kurulan bu askeri mektebin açılmasında 1768’de başlayan Rus savaşında Osmanlı ordusunun teknik açıdan zafiyet içinde bulunmasının önemli rolü bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen ve Osmanlı Devleti’ne deniz subayı ve mühendisi yetiştirmek amacıyla İstanbul’da açılan askeri okul aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Sultan II. Mahmut Dönemi sonlarında Mekteb-i Maârif-i Adliyye ve Mekteb-i Ulûm-u Edebiyye adında açılan okulların açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Osmanlı devleti döneminde, ilköğretim ile ilgili çeşitli yasalar çıkarılmıştır.1845, 1847 yıllarında alınan kararlarla sıbyan mektepleri dört yıl olarak belirlenmiş, yetersiz kişilere hocalık yaptırılmaması kararlaştırılmıştır. Sıbyan mektepleri konusunda en önemli teşebbüs 1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi’dir. Bu nizamnâmeye göre, sıbyan mekteplerine devam mecburiyeti erkekler için 6-10, kızlar için 7-11 yaşları olarak belirlenmiştir.

Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen “Sıbyan Mektepleri” Osmanlı Devletinde ilk defa hangi padişah zamanında açılmıştır?

Soru 20


Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ülkemizde doğup başka ülkelerin sınırları içinde denize dökülen akarsular birlikte verilmiştir?

Soru 21


Ülkemizin nüfus özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 22


- Ülkemizin büyük bir bölümünde yetişmektedir.

- Üretim bakımından Konya, Yozgat ve Eskişehir ön plandadır.

- Sanayide ham madde olarak kullanılmaktadır.

- İlkbahar aylarında ekilen ürünün hasadı yaz ayları sonu ve sonbaharda yapılır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


- A yerleşim merkezinin nüfusu 1500’dür.

- B yerleşim merkezinin nüfusu 2000’dir.

- C yerleşim merkezinin nüfusu 2500’dür.

- D yerleşim merkezinin nüfusu 3500’dür.

- E yerleşim merkezinin nüfusu 5000’dir.

Yukarıda verilen 5 (beş) yerleşim merkezi nüfusundan hangisinin nüfusu belediye olmak için gerekli nüfus miktarının alt sınırını göstermektedir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatının inceleme, danışma mercii ve idari yargının en yüksek temyiz merci olarak görev yapar?

Soru 25


I. Gecelik faizler % 5000’lere kadar çıkmıştır.

II. Sabit döviz kurundan dalgalı döviz kuruna geçilmiştir.

III. Türk lirası bir gecede % 39 değer kaybetmiştir.

IV. Hükümet tarafından 24 Ocak kararları alınmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemizde 2001 yılında ekonomik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve bankacılık krizi olarak bilinen ekonomik kriz ile ilgili değildir?

Soru 26


2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


Her yıl adına ödül verilen Türkiye’nin ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk” denir.” ibaresi ilk defa aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

m.kadir
Doğru: 27
96.4 Puan
zeynep uğur
Doğru: 26
92.8 Puan
srhtdmr
Doğru: 26
92.8 Puan
hulusi
Doğru: 22
78.5 Puan
deniz3675
Doğru: 22
78.5 Puan