Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi

Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz. TYT AYT Coğrafya Test ve Denemeleri kategorisi Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz.Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz. TYT AYT Coğrafya Test ve Denemeleri kategorisi Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz. Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi online çöz

Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi Çöz

Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz. TYT AYT Coğrafya Test ve Denemeleri kategorisi Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz. Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi çöz

Online Göçlerin Neden ve Sonuçları Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıda verilenlerden hangisi göçe neden olan sosyal olaylardan biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi kentlere olan göçü azaltabilmek için kırsal kesimlerde alınması gerekli önlemlerden biri değildir?

Soru 3


İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı zorunlu ya da isteğe bağlı olarak oturdukları yeri değiştirmelerine göç denir.

Buna göre,

I. mübadele göçü

II. işçi göçü

III. beyin göçü

IV. mevsimlik göç

çeşitlerinden hangileri zorunlu göçe örnek verilebilir?

Soru 4


Aldığı göçlerin etkisiyle hızla büyüyüp gelişen bir kentte aşağıdakilerden hangisinde bir artış olduğu söylenemez?

Soru 5


Kırsal bölgeler ile sosyo-ekonomik açıdan gelişmemiş şehir ve kasabalarda, artan nüfusla beraber yaşanan geçim sıkıntısı, nüfusun bir kısmının büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmesine neden olmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimlerde geçim sıkıntısı oluşturarak göçe neden olan faktörlerden biri değildir?

Soru 6


Bilim ve tekniğin ilerlemesine katkıda bulunabilecek nitelikli elemanların gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere gitmesi sonucu gerçekleşen göçlere beyin göçü denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yoğun olarak beyin göçü alan ülkelerden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan doğal faktörlerden biri değildir?

Soru 8


Aşağıda verilen göç olaylarından hangisi doğal faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan göçün nedenlerinden biri değildir?

Soru 10


İnsanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olarak taşınmasına göç denir (I). Orta Asya'da değişen iklim şartlarına bağlı olarak kuraklık yaşanmıştır (II). Bu durum çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu kavimlerin dünyanın değişik bölgelerine göç etmesine neden olmuştur (III). Göç eden nüfus, gittikleri yerlerin sosyal ve siyasal yaşamını etkileyip kültür ve uygarlıkların kaynaşmasını sağlamıştır (IV).

Orta Asya'daki Kavimler Göçü'nün anlatıldığı yukarıdaki parçada, göçün nedeni ve sonucu hangi cümlelerde belirtilmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan bir merkezde göçe bağlı olarak zamanla ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Soru 12


Aşağıdaki göçlerden hangisi daha çok bireysel olarak gerçekleşir?

Soru 13


Hem kültürel hem de mekansal açıdan kentten soyutlanmış "getto" adı verilen bölgelerin ortaya çıkmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Günümüzde nüfus artış hızının en az olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkan sorunlardan biridir?

Paylaş

Etiketler: