Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı - çöz

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı soruları cevapları
Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı

Tükçe Dil Bilgisi Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır?

Soru 2


“Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “bir şeyi anlamış bulunmak” anlamında kullanılmıştır?

Soru 3


“Çanakkale içinde vurdular beni.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

Soru 5


“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;” bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?

Soru 6


Aşağıdaki dizelerin hangisinde “gün” kelimesi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 7


I. Bir insan bu kadar da pişkin olmaz ki. II. Hava çok karanlıktı, hiçbir şey seçilemiyordu. III. O gidince yalnızlığıma yalnızlık eklendi. IV. Onun bu davranışları bütün şevkimi kırdı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?

Soru 8


“Eleştirmen adeta yıkıcı bir tutumla bu acıları köhne bir sirkin gösterilerine benzetiyordu.”

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

Soru 10


I. Onun öngörüleri çok sağlamdır.

II. Maçın sonucu hakkında spor otoritelerinin tahminleri doğru çıkmadı.

III. Bu yıl Antalya çok sıcaktı.

IV. İtfaiyeciler ve astronotlar ısıya ve basınca dayanaklı elbiseler giyer.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlamca aynı sözcük kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilir bir yargı niteliğindedir?

Soru 12


“Bunu gören hasta asker, titrek elini karşıya yavaşça uzattı.“

Yukarıdaki cümlede yükleme sorulan sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Soru 13


(I) Bir zamanlar edebiyat muhitlerinde hiciv ve mizah sözcüklerinin dolaştığını bilmem hatırlayanınız var mı? (II) Keskin zekâlı insanların taşı gediğine koyar tarzda söyledikleri söz, ibare, beyit ve şiirlerdi onlar. (III) Edebiyatın edeb sınırını aşmadan söylenmiş zarif küfürlerdi. (IV) Yüzyıllar öncesinden bugüne gittikçe azalan örnekleriyle bazen bir elyazmasının sayfa kenarında, bazen unutulmuş tarih sayfalarında karşımıza çıkar onlar. (V) Yazıya geçirilmeye değmedikleri, sözde kaldıkları için böyledir bu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin nedenini açıklamaktadır?

Soru 14


Turistler genellikle bir iki haftalık ya da bir iki aylık sürenin sonunda evlerine dönmeye can atan kimselerdir. Oysa, gezgin, hiçbir yere ait olmadığı için, ağır ağır hareket eder, yıllar süren dönemler içinde yolculuk eder, dünyanın bir yerinden bir yerine gider durur.

Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır?

Paylaş

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.