Gösteri / Demonstrasyon / Gösterim

Gösteri / Demonstrasyon / Gösterim

Gösteri / Demonstrasyon / Gösterim

Gösteri / Demonstrasyon / Gösterim

Gösteri, Demonstrasyon, Gösterim Nedir? Gösterip yaptırma ile gösteri arasındaki farklar nelerdir?

Öğrencilerin görerek de öğrenmelerini sağlayan bir öğretim yoludur:

Başlıca özellikleri şunlardır:

- Bilgiler öğretmen tarafından öğrencilere sunulur.
- İşiterek ve görerek öğrenme temellidir.
- Becerilerin öğrenilmesinde etkilidir. (Psikomotor)
- Öğrenme süresini kısaltır. Zamandan tasarruf sağlar.
- Öğrenme konularını somutlaştınr.
- Öğrencilerde ilgi ve merak uyandınr.

Not: Gösterinin etkili olabilmesi için tüm öğrencilerin gösterimi görmesi. İlgi çekici bir gösterim yapılması. soruların sorulmasına öğrencinin teşvik edilmesi gerekir.

Gösterip yaptırma ile gösteri arasındaki farklar

Gösterip Yaptırma

Bilişsel alanın uygulama basamağındaki hedeflere uygundur. Psikomotor alanın kılavuzla yapma basamağındaki hedeflere uygundur.

Öğrenci hem izler hem dinler: ardından da aynen kendi yapar.

Gösteri

Bilişsel alanın bilgi basamağındaki hedeflere uygundur.

Psikomotor alanına algılama basamağındaki hedeflere uygundur. Öğrenci hedeflere uygundur. Öğrenci sadece izler ve dinler.

Öğretmen deneyleri, sunuş yolu ve anlatıma uygundur.


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz