Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Nelerdir? Alan bakımından en küçük olan coğrafi bölgedir (yaklaşık 61 000 km2). Buna göre Türkiye'nin yaklaşık % 7.5 kadarını oluşturur. Bölgenin güneyinde Suriye sınırı bulunur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerşekilleri Engeb
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri hakkında değerlendirme yaptık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Nelerdir? Alan bakımından en küçük olan coğrafi bölgedir (yaklaşık 61 000 km2). Buna göre Türkiye'nin yaklaşık % 7.5 kadarını oluşturur. Bölgenin güneyinde Suriye sınırı bulunur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerşekilleri

 • Engebeliği en az olan bölgelerden bir tanesidir. Bu nedenle ulaşımı kolaydır.
 • Güneyinden kuzeyine gidildikçe yükseltil belli belirsiz artış gösterir.
 • Karacadağ Volkanı Türkiye'de en geniş alana yayılmış volkandır ve bölgeyi iki bölüme ayırır.
 • Mardin eşiği I. zaman oluşumlu masif arazidir. Bu nedenle deprem riski en az olan alanlar arasmda sayılmaktadır.
 • Bölgede ovalar ve platolar geniş alan kaplar.

Ovalar: Suruç, Birecik, Ceylanpmar. Altınbaşak (Harran)

Platolar: Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa Platoları.

Akarsular - Göller

 • Fırat ve kolu (Nizip)
 • Dicle ve kolları (Garzan. Botan) bölgeye hayat vermektedir. Yaz kuraklığının olması nedeniyle su seviyeleri düşer. Rejimleri düzensizdir.
 • Göl bakımından fakirdir. Hatta doğal gölü olmayan coğrafi bölge olarak bilinir. Ancak bölgede son otuz yıl içinde pek çok baraj gölü inşa edilmiştir.
 • Fırat üzerinde (Atatürk, Birecik, Hancağız)
 • Dicle ve kolları üzerinde (Dicle, Devegeçidi, Kralkızı, Ilısu, Yanarsu) barajları.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Yer Şekilleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim-Bitki Örtüsü

 • Genellikle step iklimi egemendir. Ancak bölge batısındaki Gaaziantep çevresinde zeytinlikler ve makiliklere rastlanması burada Akdeniz ikliminin etkili olduğunu hatırlatır.
 • Bölge mayıs ayından itibaren Basra AB etkisinde hızla ısınmaya başlar ve kuraklık belirgin şekilde hissedilir.
 • Yaz kuraklığınm ve buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu bölgedir.
 • En fazla yağışı Karacadağ çevresi alır. Bu durum yükselti ile açıklanır (650-700 mm).
 • Bölge genelinde yağışlar ortalama 500 mm'yi aşmaz.
 • Orman alanlanmn en az olduğu coğrafi bölgedir.
 • Bölgede yağışlar kış aylarında en yüksek düzeyine ulaşırken yaz aylarında en düşük seviyede kalır.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarım ve Hayvancılık

Bölge tarımı GAP ile büyük bir atılım yapmıştır.

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Fırat ve Dicle havzalarındaki yerleşim ve tarımsal alanları
kapsamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarım Ürünleri

Kırmızı Mercimek: Bölge genelinde üretilir (Türkiye'de 1. sırada).

Antep Fıstığı: Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt çevresinde (Türkiye'de 1. sırada).

Tütün: Siirt, Adıyaman, Diyarbakır

Üzüm: Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman

Pamuk: GAP ile üretimde 1. olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hayvancılık

Bozkırlarda görülen küçükbaş hayvancılık faaliyetleri genel bölgede görülmektedir. Özellikle koyun türü yaygındır.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yer Altı Kaynakları

Petrol: Batman, Raman, Garzan, Kurtalan, Adıyaman (Türkiye'de 1. sırada).

Fosfat: Mardin Mazıdağı, Urfa Bozova (Türkiye'de 1. sırada).

Doğal Gaz: Mardin - Çamurlu'da çıkarılır.

Linyit: Şırnak (Cizre-Silopi)'ta çıkarılır.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sanayi Kuruluşları

Petrol Rafinerisi - Batman

Fosfat İşletme - Mardin - Mazıdağı

Yağ - Konserve - Gaziantep

Halı Dokuma - Gaziantep, Urfa, Diyarbakır

İçki - Gaziantep

Unlu Mamuller - Gaziantep

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Yerleşme

 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 • Gaziantep ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi statüsündedir.
 • Kırsal alanlarda toplu yerleşme görülürken kerpiç evlerin yaygın olduğu dikkat çeker.
 • Ancak Mardin çevresinde taş malzeme ön plandadır.
 • Nüfus su kaynaklan ve sanayinin geliştiği kentlerde yoğunlaşır.
 • Bölge dışına göç olayı hızla azalmaktadır (GAP etkisi).

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ulaşım

Ulaşım koşulları kolay ve maliyeti düşüktür. Suriye ile pek çok sınır kapısı yer alır. Bu sınır kapılarının bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Öncüpınar, Elbeyli, Mürşitpınar, Akçakale, Ceylanpınar, Nusaybin, Habur (Irak ile).

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Alanları

Komagene Krallığı - Nemrut / Adıyaman

Malabadi Köprüsü - Diyarbakır

Halil'ün Rahman Gölü - Şanlıurfa

Zeugma, Yesemek - Mardin Mazıdağı

Hasankeyf - Batman

Gaziantep Kalesi, Diyarbakır Kalesi, Mardin Mabetleri en önemli turizm alanlarıdır.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölümleri

Orta Fırat Bölümü: Antep ve Urfa bu bölümdedir. Birecik, Suruç, Harran, Ceylanğınar ovaları burada yer alır. Fırat Irmağı'nın orta çığrı bölümde yer alır. Antep ticaret, tarım, endüstrisi gelişmiş en önemli şehirdir.

Dicle Bölümü: Dicle Havzası ve Mardin Eşiği bu bölümde yer alır. Diyarbakır bölümün en önemli şehridir. Petrol üretimi ile dikkat çeker.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri