Halk Edebiyatı Test IISoru 1


Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur. Gözleri dünyaya kapalıdır. Babasının telkiniyle saz çalıp şiir söylemeye başlamıştır. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde yurt çapında tanınmıştır. Köy Enstitüleri'nde halk türküsü öğretmenliği yapmıştır. Özel bir kanunla kendisine maaş bağlanmıştır. Şiirlerinde ölüm, kardeşlik, dünyanın geçiciliği ve sevgi temalarını işlemiştir. Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın şiirlerinin yer aldığı yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Tekke ve Tasavvuf edebiyatında, Yunus Emre ---, Kaygusuz Abdal ---, Pir Sultan Abdal --- tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

Soru 3


Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış saz şairleri bir arada verilmiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinde Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairleri bir arada verilmiştir?

Soru 5


Tekke ve Tasavvuf edebiyatında, okunduğunda saçma sözlerden oluştuğu sanılan; ancak gerçekte çok derin tasavvufi konuları işleyen felsefi şiirlere ne ad verilir?

Soru 6


Halk şiirlerinin özelliklerini taşıyan, ancak dini konuları işleyen şiirlerden oluşan edebiyattır. İlk büyük şairi Yunus Emre'dir. Bu edebiyatta şiir; ilahi aşkı, peygamber ile ilgili düşünceleri, tarikatlara mensup kişilere tarikat adabını anlatmak için bir araç olarak görülür.

Bu parçada açıklanan edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


15. yüzyıl Bektaşi şairlerindendir. Asıl adı Gaybi'dir. Abdal Musa'nın tekkesinde kırk yıl kulluk etmiştir. Şiirleri ve didaktik tarzda yazıları vardır. Hece'nin yanında aruzu da kullanmıştır. Şiirlerinde Bektaşilik ilkelerini savunmuştur. "Gülistan" ve "Gevhername" adında şiir kitabı ve bir de "Divan"ı vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün 

İnsan bir ekin misali

Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?

Soru 10


Yunus Emre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 11


Dadaloğlu yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairlerine ait değildir?

Soru 13


Aşıkların aşk, kahramanlık gibi konuları, şiir ve düzyazı biçiminde, saz eşliğinde anlattığı ürünlerdir. Edebiyatımızda bu ürünlerin en bilinenleri Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber'dir.

Bu parçada sözü edilen Anonim Halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


13. yüzyılda yaşamış ünlü Türk mutasavvıfıdır. Ahmet Yesevi'nin işaretiyle, tasavvuf düşüncesini yaymak için Anadolu'ya gelmiştir. Sözler, sohbetler anlamına gelen yapıtında Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konuları işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı ve yapıtı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Online Halk Edebiyatı Test II

Halk Edebiyatı Test II çöz. Halk Edebiyatı Test II soruları çöz. Halk Edebiyatı Test II online çöz

Halk Edebiyatı Test II Online Çöz

Paylaş

Etiketler: