Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık oturum

B) Panel

C) Sempozyum

D) Forum

E) Seminer


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir? Herkesin fikrini bilimsel dayanak gerektirmeden daha özgürce savunma imkanı bulduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?