Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler

Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler

Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler Holland Kişilik Kuramı Nedir? Holland'ın Kişilik Kuramı, Tipoloji Kuramı olarak da adlandırılır. Holland'a göre meslek seçimi kişiliğin bir yansıması, bireyin çevre ile ilişkisinde benimsediği uyum yönteminin, bir meslek olarak ifade edilmesidir. Holland, altı kişilik örüntüsü (
Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler

Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler Holland Kişilik Kuramı Nedir?

Holland'ın Kişilik Kuramı, Tipoloji Kuramı olarak da adlandırılır. Holland'a göre meslek seçimi kişiliğin bir yansıması, bireyin çevre ile ilişkisinde benimsediği uyum yönteminin, bir meslek olarak ifade edilmesidir.
Holland, altı kişilik örüntüsü (tipi) oluşturmuştur. Ona göre insanlardaki benzerlikler ve farklılıklar incelendiğine her bireyde bu kişilik tiplerinden birisi baskındır. Her bir kişilik tipine uygun mesleki çevreler bulunmaktadır. Bu doğrultuda mesleki doyum, bireyin kendi kişilik tipine uygun meslekler seçmesi ve bu doğrultuda iş dünyası ile kurduğu pozitif ilişkidir.

Holland'a göre bazı özellikler birkaç tipe de uygun olabilmekte, bazı özellikler ise bir tipe özgü olmaktadır. Bir insan bu sebeple, bir tipe daha yakın olmakla beraber, diğer tiplere de benzerlik gösterebilir. Böylece farklı kişilik örüntüleri ortaya çıkabilmektedir.

 

Holland'ın vurgusunu yaptığı kişilik tipleri ve bu kişilik tiplerine uygun edinilebilecek meslekler şu şekildedir:

Gerçekçi: Otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, mühendislik, ziraat işleri, veterinerlik, ormancılık, denizcilik, beden eğitimi öğretmenliği, sporcular.

Araştırıcı: Biyolog, genetik bilimci, matematikçi, kimyager, fizikçi, araştırmacı, antropolog, akademisyen, bilim adamı.

Sanatçı: Yazar, ressam, aktör, tiyatrocu, müzisyen, dekoratör, heykeltıraş, mimar.

Sosyal: Sosyal hizmetler uzmanı, psikolojik danışman, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, öğretmenler.

Girişimci: Satıcı, pazarlamacı, komisyoncu, politikacı, avukat, reklamcı, gazeteci.

Geleneksel: Veznedar, kütüphaneci, postacı, muhasebeci, finans elemanı, asker, polis, memur. hakim, savcı.Ortalama (0 Oy)
5stars

Yorum Yaz

Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler

Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler
Holland Kişilik Tipleri ve Meslekler