Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test

Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test

Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test - çöz

Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test soruları cevapları
Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test

Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri TestSoru 1


Bal arılarındaki üreme ve gelişme olaylarıyla ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Şekil, büyüklük ve yapı bakımından farklı olan gametlerle yapılan eşeyli üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Vücut hücrelerinin hayat devrinde, interfaz ve mitoz olmak üzere iki evre ayırt edilir. Mitoz ise, karyokinez ve sitokinez evrelerinden oluşur.

Bir hücrenin hayat döngüsünde gözlenen bu üç evrede, aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?

Soru 4


Mayoz hücre bölünmesi sırasında oluşturulan tetratlarda;

I. Kardeş olmayan kromatitler arasında krosing over ile gen değişimi yapılması

II. Kromozomların eşlenerek çift kromatitli hale gelmesi

III. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması

olaylarından hangileri meydana gelebilir?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisi, kromozomlar üzerindeki genlerin sırasının değişmesine neden olan, fakat genlerdeki yapının bozulmasına sebep olmayan bir olaydır?

Soru 6


Aşağıda belirtilen üreme yöntemlerinden hangisi, hayvanlar aleminde bulunan canlı türlerinde görülmez?

Soru 7


Aşağıda verilenlerden hangisi, genlerin genel özelliklerinden değildir?

Soru 8


Mitoz bölünme yapacak bir bitki hücresinde, profaz evresinin sonuna kadar, aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşir?

Soru 9


Bir hücrenin mayazia bölünmesi sonucu, oluşan dört hücrenin de farklı kalıtsal yapılarda olduğu tespit ediliyor.

Bu durum, hücrenin bölünmesi sürecinde, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Kromozom sayıları,

I. Haploit (n)

ll . Diploit (2n)

lll. Triploit (3n)

şeklinde olan hücrelerden hangileri, bal arılarında mitozla bölünerek gametleri (eşey hücrelerini) meydana getirebilir?

Soru 11


Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan mayoz bölünme, mayoz I ve mayoz ll olarak adlandırılan iki evrede gerçekleşir.

Buna göre, mayoz bölünmeye ait olan, aşağıdaki olaylardan hangisi, hem mayoz I de hem de mayoz ll de gerçekleşir?

Soru 12


Aşağıda verilenlerden hangisi, yalnız mayoz bölünmede görülen bir özelliktir?

Soru 13


Mitoz hücre bölünmesi sırasında;

I. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması

II. Çekirdek zarının erimesi ve tekrar oluşması

III. Bölünme başlangıcında DNA nın eşlenmesi

olaylarından hangileri meydana gelir?

Soru 14


Farklı canlılarda görülen;

I. Tomurcuklanma

ll. Partenogenez

lll. Metagenez

IV. Doku kültüründe üreme

biçimindeki üreme olaylarından, hangilerinin sonucunda oluşan bireyler arasında, kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz?

Paylaş

Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

esma yön
Doğru: 11
78.5 Puan
uğur akbaş
Doğru: 11
78.5 Puan
Betül Çınar
Doğru: 9
64.2 Puan
Samet benli
Doğru: 9
64.2 Puan
alican25
Doğru: 8
57.1 Puan