Hukukun Temel Kavramları Test (Cevaplı)

Hukukun Temel Kavramları Test (Cevaplı) Nedir?

Hukukun Temel Kavramları Test (Cevaplı)

Hukukun Temel Kavramları Test, değerli arkadaşlarımız, bu yazımızda sizlerle hukukuk temel kavramları sorularını paylaşacağız. Herkese başarılar dileriz. Hukukun temel kavramları konusu her sene 3-4 sorunun geldiğini önemli konudur.

Hukukun Temel Kavramları Soruları

Soru 1)

Bir miras uyuşmazlığı hakkında hakim, önce yazılı kaynakları incelemiştir. Ancak yazılı kaynaklarda herhangi bir hükme ulaşamamıştır ve daha sonra örf ve adet hukukunu incelemiştir. Hakim örf ve adet hukukunda da somut olaya uygulayabileceği herhangi bir hüküm bulamamıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre, hakim hangi tür boşluk ile karşı karşıyadır?

A) Kural içi boşluk

B) Kural dışı boşluk

C) Hukuk boşluğu

D) Örtülü boşluk

E) Kanun boşluğu

Doğru Cevap) C


Soru 2)

Bir kimsenin bizzat kendi fiil ve işlemleri ile kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarına ne ad verilir?

A) Fiil ehliyeti

B) Hak ehliyeti

C) Ayni hak

D) Nisbi hak

E) Mutlak hak

Doğru Cevap) A


Soru 3) 

Kişilik haklarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilik hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.

B) Kişilik hakları devredilemeyen haklar arasındadır.

C) Kişilik hakları miras yolu ile mirasçılara geçmeyen haklardandır.

D) Kişilik hakları doğumla başlayan ve ölümle sona eren haklardandır.

E) Kişilik hakları nisbi haklardandır.

Doğru Cevap) E


Soru 4)

I. Ayırtetme gücüne sahip olmak
II. Ergin olmak
III. Kısıtlı olmamak
Yukarıdakilerden hangileri "fiil ehliyeti" için aranan şarlar arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III 

E) I, II ve III

Doğru Cevap) E


Soru 5) 

Aşağıdakilerden hangisi ayırteme gücünü ortadan kaldıran durumlardan biri değildir?

A) Yaş küçüklüğü

B) Kötü yaşam tarzı

C) Akıl hastalığı

D) Akıl zayıflığı

E) Sarhoşluk

Doğru Cevap) B


Soru 6) 

Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

A) Takas

B) Alacaklı ve borçlu sıfatının ayrılması

C) Kusursuz imkansızlık

D) Zamanaşımı

E) ibra

Doğru Cevap) B


Soru 7) 

Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?

A) Kusur

B) Haksız fiil

C) Edim

D) Sorumluluk

E) Ödeme

Doğru Cevap) C


Soru 8) 

Cem ile eşi Cansu'nın erkek kardeşi Aykut arasındaki hısımlık ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) ikinci dereceden yansoy tam kan hısımlığı

B) ikinci dereceden yansoy yarım kan hısımlığı

C) ikinci dereceden yansoy kayın hısımlığı

D) Üçüncü dereceden yansoytam kan hısımlığı

E) Üçüncü dereceden yansoytam kan hısımlığı

Doğru Cevap) D


Soru 9) 

Ölümüne kesin gözle bakılacak durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kimse ne kadar süre sonra ölü olarak kabul edilebilir?

A) 1 ay

B) 6 ay

C) 1 yıl

D) 5 yıl

E) Süre aranmaz.

Doğru Cevap) E


Soru 10) Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 3 ay

B) 6 ay

C) 1 yıl

D) 5 yıl

E) 15 yıl

Doğru Cevap) C


Hukukun Temel Kavramları Test I (Online Çözmek İçin Tıklayınız)


Yorum Yaz