Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı - çöz

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı soruları cevapları
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme SınavıSoru 1


Peygamberimiz(sav)'i Ahmed adıyla müjdeleyen peygamber kimdir?

Soru 2


Kur’an-ı Kerim okunacağı zaman ne yapmak gerekir?

Soru 3


Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: Ben; dedem … duası, kardeşim … muştusu, annemin rüyasıyım.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi peygamberlerin ismi getirilmelidir?

Soru 4


Peygamberimize verilen en büyük mucize aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Annesini vefat edince, Peygamberimiz(sav)i Mekke’ye getirip dedesine teslim eden kimdir?

Soru 6


Peygamberimiz zamanından Doğu Roma (Bizans) ile İran savaş yaptı ve bu savaşta İran galip geldi. Bu durumu müşrikler peygamberimize karşı kullanmak istediler. Bunun üzerine Allah Rumların ileride galip geleceği ile ilgili ayet indirdi. Yukarıda bahsedilen ayet inince müşrikler ile iddiaya giren peygamberimizin en yakın arkadaşı olan sahabe kimdir?

Soru 7


“Fetret-i vahy” döneminden sonra inen ilk ayetler hangi surede geçmektedir?

Soru 8


Hz. Aişe şöyle söyledi: “ Rasulullah (a.s) ashabına emrettiği zaman daima amellerin rahatlıkla üstesinden gelebilecekleri şeklini önerirdi.”

Yukarıdaki hadis rivayetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Soru 9


Kur’an-ı Kerim’in indiği ayda Cebrail ile Muhammed (a.s) arasında mukabele yapılmıştır.

Bu mukabeleye terim olarak ne denir?

Soru 10


Mekkeli müşrikler Peygamberimiz(sav)e yalancı diyemiyorlardı. Kur’an bu durumu:”Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler Allah’ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.” şeklinde ifade eder. Yukarıdaki ayeti kerime hangi surede geçmektedir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed (sav)’e peygamberlik geldikten sonra müşriklerin sergilediği tutumlardan birisi değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Muhammed(sav)’di Mekke’yi terk etmeye zorlayan sebepler arasında değildir?

Soru 13


Hz. Muhammed’in Mekke’deki Tevhid mücadelesi usulleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 14


Hz. Muhammed Mekke’de insanları İslam’a davet etmeye başladığında birçok tepkiyle karşılaşmıştır. Bu durum karşısında yüce Allah O’na neyi emretmiştir?

Soru 15


Mekke’den Medine’ ye hicret kaç yılında gerçekleştirilmiştir?

Soru 16


”Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” sözü kime aittir?

Paylaş

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.