Soru

I. Ailesine

II. Topluma

III Diğer kişilere

T.C. Anayasası'na göre göre temel hak ve hürriyetler, kişinin yukarıdakilerden hangilerine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I. Ailesine II. Topluma III Diğer kişilere T.C. Anayasası'na göre göre temel hak ve hürriyetler, kişinin yukarıdakilerden hangilerine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder?

I. Ailesine II. Topluma III Diğer kişilere T.C. Anayasası'na göre göre temel hak ve hürriyetler, kişinin yukarıdakilerden hangilerine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder? I. Ailesine II. Topluma III Diğer kişilere T.C. Anayasası'na göre göre temel hak ve hürriyetler, kişinin yukarıdakilerden hangilerine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder?