2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma

II. Ders kitabını takip etme

III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma

V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme

V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme

Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?

Soru

I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma

II. Ders kitabını takip etme

III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma

V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme

V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme

Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?

A) I, II ve V

B) II, IV ve V

C) I, II ve IV

D) III, IV ve V

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma II. Ders kitabını takip etme III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?

I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma II. Ders kitabını takip etme III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır? I. Bilgileri aşamalılık dahilinde sunma II. Ders kitabını takip etme III. Çoğunlukla anlatım yöntemini kullanma V. Konuyu öğrenci ihtiyaçlarına göre belirleme V. Öğretim etkinliklerini öğrenci ile birlikte belirleme Yukarıdaki etkinliklerden hangileri öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı sınıflarda yapılan uygulamalardır?